Taggat: kollektivtrafik

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 10 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 10

Landsbygd Gränser och skillnader mellan tätort och landsbygd kan ibland vara svåra att definiera. Var börjar landet och var slutar staden? Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunen bör betraktas som en enhet och att kommunala...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 6 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 6

Kollektivtrafik, infrastruktur och kommunikationer Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Den är dessutom miljövänligare än bilen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken...