Taggat: kommunalpolitiska programmet

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13

Vård omsorg och folkhälsa Färdtjänst Färdtjänsten ska vara en del av de allmänna kommunikationerna. Men färdtjänsten är också ett komplement till kollektivtrafiken och ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att resa på samma villkor som...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 12 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 12

Näringsliv och företagande Vänsterpartiet är ett småföretagarvänligt parti. Partiet har lanserat ett företagarpaket som skulle gynna startande, drivande och utveckling av småföretag i Katrineholm. Vi vill också att det ska vara enklare och tryggare än...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 11 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 11

Miljö Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunens mål i miljöarbetet bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. I takt med att jordens befolkning har ökat under de senaste 36 åren så har världens...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 9 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 9

Kultur och fritid Kultur handlar om demokrati, om välfärd och om yttrandefrihet och individens rätt att uttrycka sig och kommunicera med sin omvärld. Kulturen skall vara tillgänglig för alla. Kommunens kulturarv och byggnader av kulturhistorisk...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 8 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 8

Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare Alla anställda i kommunen har rätt att ha drägliga arbetsförhållanden. Det gäller både personal och chefer. Den kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd ska behöva känna att man...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 7 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 7

Kommunen och medborgarna Kommunen ska sträva efter att ge en så bra service som möjligt till sina medborgare. Ett sätt att göra det på är att underlätta för kommunmedborgare i sina kontakter med kommunen. Den...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 6 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 6

Kollektivtrafik, infrastruktur och kommunikationer Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Den är dessutom miljövänligare än bilen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 5 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 5

Jämställdhet och feminism Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och därför är jämställdhetsfrågorna viktiga för oss. Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 4 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 4

Integration Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är den generella politiken viktigare än sådant som brukar...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 3 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 3

Boende, Byggande och översiktsplan Boende En bra bostad till rimlig kostnad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. Behovet av olika boendeformer skall beaktas i planeringsarbetet. Byggnader...