Taggat: läxhjälp

Läxhjälp blir verklighet 0

Läxhjälp blir verklighet

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att bifalla vänsterpartiets motion om organiserad läxhjälp i de kommunala skolorna i Katrineholm. Vidare beslutade man att uppdra till bildningsnämnden att även arbeta fram en läxpolicy. Läs hela motionen...

Motion om läxhjälp i skolan 0

Motion om läxhjälp i skolan

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Katrineholm har lämnat in följande motion om läxhjälp i skolan. Till Katrineholms kommunfullmäktige-Motion om läxhjälp En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Läxhjälpen i Katrineholms skolor...