Taggat: motion

0

Heltid som norm

Kommungruppen har för någon vecka sedan lämnat in en motion till fullmäktige där heltidsanställning ska utgöra normen i Katrineholms kommun. Visserligen är det något som Socialdemokraterna nu också förespråkar på riksplan, men som kanske bekant...

Motion: Fasa ut FAS-3 0

Motion: Fasa ut FAS-3

Fullmäktigegruppen är flitig och lämnar in en mycket angelägen motion: FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på närmare 36 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i...

Motion: En väg in för kommunmedborgare 0

Motion: En väg in för kommunmedborgare

Kommungruppen har den 3 mars skickat följande motion till Kommumfullmäktige i syfte att underlätta myndighetskontakt för oss medborgare.  Kommunen ska sträva efter att ge en så bra service som möjligt till sina medborgare. Ett sätt...