Taggat: Översiktsplan

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 3 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 3

Boende, Byggande och översiktsplan Boende En bra bostad till rimlig kostnad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. Behovet av olika boendeformer skall beaktas i planeringsarbetet. Byggnader...

Värna det offentliga rummet 0

Värna det offentliga rummet

Med anledning av att arbetet med den nya översiktsplanen för Katrineholms kommun har påbörjats så har vänsterns fullmäktigegrupp inlämnat följande motion. Det är viktigt att medborgar och demokratiaspekten beaktas och att människors tillgång till offentliga...