Taggat: skola

0

Budget 2019

Vänsterpartiet i Katrineholm har släppt sitt förslag till budget 2019. Den innehåller bland annat en förstärkning av bildningsnämndens och socialnämndens budgetar, uppdrag att utreda kostnad för att införa en avgiftsfri kulturskola, bibehålla habiliteringsersättningen på nuvarande...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 2 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 2

Barn, skola och ungdom Barnperspektivet Sverige är ett av många länder som har skrivit under FNs barnkonvention. Det finns tre centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:          Artikel...