Taggat: Städning

Hur var det med okunskapen? 1

Hur var det med okunskapen?

Svar på insändare i KK 6/10 2010 Att en hantlangare för Svenskt näringsliv välkomnar det nya socialmoderata styret i Katrineholm är föga förvånande. Det som förvånar dock är graden av okunskap som Ulla Lönn ger utslag...

Vänsterns syn på privatiseringen av den kommunala verksamheten 0

Vänsterns syn på privatiseringen av den kommunala verksamheten

I Katrineholms Kuriren den 2/3 fanns tre insändare som tar upp privatiseringen av hemtjänsten och utläggningen på entrepenad av den kommunala städningen. Skribenterna är med rätta upprörda över inte bara själva besluten, utan även över...

Om den kommunala städningen 0

Om den kommunala städningen

I ett par insändare i KK den senaste tiden har det efterfrågats information kring beslutet att lägga ut den kommunala städningen på entrepenad. Följande svar har jag skrivit för att förklara hur vänstern ställde sig...