Taggat: vård

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13

Vård omsorg och folkhälsa Färdtjänst Färdtjänsten ska vara en del av de allmänna kommunikationerna. Men färdtjänsten är också ett komplement till kollektivtrafiken och ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att resa på samma villkor som...

Vård på lika villkor 0

Vård på lika villkor

Replik till ledaren i Katrineholms-Kuriren den 3 december              Det är kraftiga uttryck ledarskribenten använder i sin artikel om vänsterpartiets ställningstagande beträffande patienters rättigheter vid gränsöverskridande vård. Men min mening ar inte att anmärka ord utan...