Förtroendevalda

Vänsterpartiet Katrineholm finns representerad i flertalet av kommunens nämnder, utskott och styrelser. Nedan hittar du en uppställning för aktuell mandatperiod:

Kommunfullmäktige

  •  Tony Rosendahl, gruppledare
  • Olof Carlsson, ledamot
  • Anita Johansson, ersättare
  • Glenn Rindhoff, ersättare

Kommunstyrelsen

  •  Tony Rosendahl

Nämnder

Bildningsnämnden  Robert Dahlqvist, ersättare
Bygg- och miljönämnden Olof Carlsson, ersättare
Kultur- och turismnämnden Anita Johansson, ledamot
Valnämnden Rue Lindkvist, ersättare
Viadidaktnämnden Thomas Selig, 2:e vice ordförande
Vård- och omsorgsnämnden Glenn Rindhoff, ersättare

Råd och utskott

Folkhälsoutskott  Tony Rosendahl, ersättare
Pensionärsråd Glenn Rindhoff, ledamot
Personalutskott  Tony Rosendahl, ledamot

Övrigt

  • Västra Sörmlands Räddningstjänst: Olof Carlsson, ersättare