Styrelsen

OBS: Denna sida är under uppbyggnad. Personerna listas i bokstavsordning.

 

Anita Johansson, ordinarie ledamot

Anita Johansson. Foto: privat

(Mer info kommer)

Fredrik Dahlström, ordinarie ledamot

Fredrik Dahlström

Fredrik Dahlström. Foto: Hanna Maxstad

Fredrik arbetar som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård för Landstinget Sörmland.

Fredrik har sedan flera år tillbaka varit intresserad av politiska frågor, dock utan någon tidigare partipolitisk tillhörighet.
Fredrik är främst intresserad av utmaningarna gällande sjukvård och integration.

Att prioritera de mest utsatta individerna i samhället har alltid varit en självklarhet för mig. En lösning på detta torde inte enbart bestå av höjda skatter för den enskilda individen, utan även en mer optimal fördelning av de skattepengar som redan kommer in till stat, landsting och kommun.

Göran Svenningson, ordinarie ledamot

Göran Svenningson. Foto: privat

Göran har i hela sitt vuxna liv varit engagerad och aktiv i olika vänster-, miljö- och fackliga sammanhang. Aktiv bland annat i kampen mot kärnkraft och mot förstörelsen av ozonskiktet, i fackliga lokala uppdrag inom Metall och SKTF/Vision samt i partiarbete. Numera pensionär efter ett yrkesliv som metallarbetare och inom socialt arbete. Nu aktiv, förutom i partiarbetet, med klimatfrågan inom Naturskyddsföreningen lokalt samt som ersättare för ledamot i Bildningsnämnden. Är språkvän med en somalisk man.

Jag ser med stor oro på klimat- och miljöförstörelsen, urgröpningen av välfärden och demokratin och växande ekonomiska och klassklyftor i samhället. Det är en effekt av att marknadsekonomin släppts alltmer fri de senaste 40 åren. Enda motmedlet är den folkrörelsekraft som måste förstärkas genom människors ökade engagemang och aktivitet i fackföreningar, miljö- och klimatorganisationer, kvinnonätverk med flera tillsammans med ett mycket starkare vänsterparti.

Joeran Mathiesen, ersättare

Joeran Mathiesen. Foto: privat

(Mer information inom kort)

Rue Lindkvist, kassör

Rue Linkvist. Foto: privat

Rue tycker att det pratas för lite ideologi generellt inom politiken och är stolt över att Vänsterpartiet jobbar enligt, och är trogen, sin socialistiska ideologi. Hen är allmänt politiskt intresserad men är särskilt engagerad inom feminism, HBTQIA- och funktionshinderfrågor.

– Alla har vi olika förutsättningar. För att du inte ska dubbelbestraffas om du till exempel blir sjuk, har en funktionsnedsättning eller är arbetslös måste samhället ha ett fungerande och kompensatoriskt skyddsnät. Vari ligger det rättvisa i att den som har sämst förutsättningar i livet även ska ha det sämst materiellt?

Soubhi Alsaied, ersättare

Soubhi Alsaied. Foto: Thomas Selig

(Mer information inom kort)

Thomas Selig, ordförande

Thomas Selig. Foto: Tobias Björkgren

Thomas Selig. Foto: Tobias Björkgren

Thomas är för tillfället ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm. Han är även 2:a Vice Ordförande för Viadidaktnämnden, Katrineholms och Vingåkers gemensamma nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad.

Thomas har en mycket bred akademisk bakgrund och sedan barnsben varit intresserad av politiska och ideologiska frågor. Thomas bloggar om både personliga och politiska frågor.

— För mig är rättvisan i samhället måttstocken. För att se om ett samhälle är bra eller dåligt måste vi tittar på den ”svagaste länken”, på den som har det svårast. De sjuka, de med funktionsnedsättning, de som står långt ifrån arbetsmarknaden, de som flytt för sina liv och försöka skapa sig en ny framtid. När dessa personer har det så bra som det bara går, då har vi ett samhälle, som är så bra som det bara går.

Tony Rosendahl, ordinarie ledamot

Tony Rosendahl: Foto. Per-Arne Rynning

Tony Rosendahl. Foto: Per-Arne Rynning

Arbetar som ombudsman för Vänsterpartiet i sörmland.

Tony har varit ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm och är idag ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Han bloggar om politiska frågor.

Tony är allmänt politiskt intresserad med fokus på arbetsrättsliga, miljö- och integrationsfrågor.

Jag gick med i partiet i början av 2000-talet för att jag ville vara med och påverka. Orättvisor är en drivkraft för mig och vänsterpartiet är det parti som har den mest rättvisa politiken. Jag har en brokig bakgrund. Jag är en finne född i Skåne, uppvuxen i Australien och bosatt i Katrineholm sen 1980.