Våra kandidater 2018

Personerna listas i ordningen på valsedeln.

1. Tony Rosendahl

Tony Rosendahl: Foto. Per-Arne Rynning

Tony Rosendahl: Foto: Per-Arne Rynning

Arbetar som ombudsman för Vänsterpartiet i Sörmland.

Tony är idag ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm. Han bloggar om politiska frågor.

Tony är allmänt politiskt intresserad med fokus på arbetsrättsliga, miljö- och integrationsfrågor.

Jag gick med i partiet i början av 2000-talet för att jag ville vara med och påverka. Orättvisor är en drivkraft för mig och vänsterpartiet är det parti som har den mest rättvisa politiken. Jag har en brokig bakgrund. Jag är en finne född i Skåne, uppvuxen i Australien och bosatt i Katrineholm sen 1980.

2. Thomas Selig

Thomas Selig. Foto: Tobias Björkgren

Thomas Selig. Foto: Tobias Björkgren

Thomas är för tillfället ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm. Han är även 2:a Vice Ordförande för Viadidaktnämnden, Katrineholms och Vingåkers gemensamma nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad.

Thomas har en mycket bred akademisk bakgrund och sedan barnsben varit intresserad av politiska och ideologiska frågor. Thomas bloggar om både personliga och politiska frågor.

— För mig är rättvisan i samhället måttstocken. För att se om ett samhälle är bra eller dåligt måste vi titta på den som har det svårast. Den sjuka, den med funktionsnedsättning, den som står långt ifrån arbetsmarknaden, den som flytt för sitt liv och försöker skapa sig en ny framtid. När dessa personer har det så bra som det bara går, då har vi också ett samhälle, som är så bra som det bara går.

3. Anita Johansson

Anita Johansson. Foto: privat

(Mer info kommer)

4. Rue Lindkvist

Rue Linkvist. Foto: privat

Rue tycker att det pratas för lite ideologi generellt inom politiken och är stolt över att Vänsterpartiet jobbar enligt, och är trogen, sin socialistiska ideologi. Hen är allmänt politiskt intresserad men är särskilt engagerad inom feminism, HBTQIA- och funktionshinderfrågor.

– Alla har vi olika förutsättningar. För att du inte ska dubbelbestraffas om du till exempel blir sjuk, har en funktionsnedsättning eller är arbetslös måste samhället ha ett fungerande och kompensatoriskt skyddsnät. Vari ligger det rättvisa i att den som har sämst förutsättningar i livet även ska ha det sämst materiellt?

5. Göran Svenningson

Göran Svenningson. Foto: privat

Göran har i hela sitt vuxna liv varit engagerad och aktiv i olika vänster-, miljö- och fackliga sammanhang. Aktiv bland annat i kampen mot kärnkraft och mot förstörelsen av ozonskiktet, i fackliga lokala uppdrag inom Metall och SKTF/Vision samt i partiarbete. Numera pensionär efter ett yrkesliv som metallarbetare och inom socialt arbete. Nu aktiv, förutom i partiarbetet, med klimatfrågan inom Naturskyddsföreningen lokalt samt som ersättare för ledamot i Bildningsnämnden. Är språkvän med en somalisk man.

Jag ser med stor oro på klimat- och miljöförstörelsen, urgröpningen av välfärden och demokratin och växande ekonomiska och klassklyftor i samhället. Det är en effekt av att marknadsekonomin släppts alltmer fri de senaste 40 åren. Enda motmedlet är den folkrörelsekraft som måste förstärkas genom människors ökade engagemang och aktivitet i fackföreningar, miljö- och klimatorganisationer, kvinnonätverk med flera tillsammans med ett mycket starkare vänsterparti.

6. Elin Selig

Elin Selig. Foto: privat

(Mer information inom kort)

7. Joeran Mathiesen

Joeran Mathiesen. Foto: privat

(Mer information inom kort)

8. Linn Vennerholm

Linn Vennerholm. Foto: privat

Från att vara ointresserad av politik, har Linn sedan valet 2014 fått upp ögonen för Vänsterpartiet och fann att enbart de stod för det hon brinner för, såsom integration, kommunalt boende och ägande, miljö och bättre arbetsvillkor. Hon är aktiv inom språkcaféer, tillsammansodling, konvent och spelkvällar.

Fredrik Dahlström, ordinarie ledamot

Fredrik Dahlström

Fredrik Dahlström. Foto: Hanna Maxstad

Fredrik arbetar som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård för Landstinget Sörmland.

Fredrik har sedan flera år tillbaka varit intresserad av politiska frågor, dock utan någon tidigare partipolitisk tillhörighet.
Fredrik är främst intresserad av utmaningarna gällande sjukvård och integration.

Att prioritera de mest utsatta individerna i samhället har alltid varit en självklarhet för mig. En lösning på detta torde inte enbart bestå av höjda skatter för den enskilda individen, utan även en mer optimal fördelning av de skattepengar som redan kommer in till stat, landsting och kommun.

10. Soubhi Alsaied

Soubhi Alsaied. Foto: Thomas Selig

(Mer information inom kort)

11. Thomas Halvarsson

Thomas Halvarsson. Foto: privat

Yrkesverksam inom industrin sedan barnsben. Alltid fackligt aktiv. Var med och startade upp lokalavdelningen av Vänsterpartiet i Bengtsfors.

Allmänt intresserad av politik men främst intresserad av arbetsrätt och sociala rättigheter som t.ex. ett värdigt boende för alla. Nyligen även invald som förhandlare i Hyresgästföreningen i Katrineholm.

Vi är starka tillsammans och kan göra samhället mer jämlikt!

12. Olof Carlsson

Olof Carlsson. Foto: Per-Arne Rynning

Olof blir pensionär i år, men har fram tills dess arbetat som brevbärare och personlig assisten. Som yrkesaktiv har han varit fackligt aktiv på de arbetsplatser han varit på.
Är i dag ledamot i fullmäktige och ersättare i Bygg- och miljönämnden, och i Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Olof har ett brett politiskt intresse men brinner särskilt för jämlikhetsfrågor, miljöfrågor, hur vi fysiskt planerar våra städer och småorter, samt även frågor om jämlikheten mellan världens länder.

Jag ser jämlikheten som en mätare av hur demokratin i ett samhälle fungerar. Om löntagare hade demokratiskt inflytande över arbetsmarknadspolitiken, så skulle förstås de sammanlagda lönerna stiga i samma takt som de sammanlagda vinsterna, så är det inte idag. Ökande ojämlikhet förvärrar de flesta sociala problem som finns i vårt samhälle och ger till och med utslag i olika gruppers livslängd.