Kategori: Våra Dokument

0

Årsmöte 2016

Idag har Vänsterpartiet Katrineholm hållit årsmöte, ledd av Therese Nahlbom, till ”vardags” ordförande av vår systerförening i Flen. På årsmötet beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes. Thomas Selig omvaldes enhälligt till...

Vänsterpartiet om S/M-samarbetet i Katrineholm 0

Vänsterpartiet om S/M-samarbetet i Katrineholm

Med anledning av Socialdemokraternas och Moderaternas beslut att samregera under de kommande fyra åren i Katrineholm har Vänsterpartiet uttalat sig på följande sätt: Valresultatet i kommunvalet i Katrineholm gav på pappret en rödröd majoritet. Vi...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13

Vård omsorg och folkhälsa Färdtjänst Färdtjänsten ska vara en del av de allmänna kommunikationerna. Men färdtjänsten är också ett komplement till kollektivtrafiken och ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att resa på samma villkor som...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 12 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 12

Näringsliv och företagande Vänsterpartiet är ett småföretagarvänligt parti. Partiet har lanserat ett företagarpaket som skulle gynna startande, drivande och utveckling av småföretag i Katrineholm. Vi vill också att det ska vara enklare och tryggare än...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 11 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 11

Miljö Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunens mål i miljöarbetet bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. I takt med att jordens befolkning har ökat under de senaste 36 åren så har världens...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 10 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 10

Landsbygd Gränser och skillnader mellan tätort och landsbygd kan ibland vara svåra att definiera. Var börjar landet och var slutar staden? Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunen bör betraktas som en enhet och att kommunala...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 9 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 9

Kultur och fritid Kultur handlar om demokrati, om välfärd och om yttrandefrihet och individens rätt att uttrycka sig och kommunicera med sin omvärld. Kulturen skall vara tillgänglig för alla. Kommunens kulturarv och byggnader av kulturhistorisk...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 8 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 8

Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare Alla anställda i kommunen har rätt att ha drägliga arbetsförhållanden. Det gäller både personal och chefer. Den kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd ska behöva känna att man...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 7 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 7

Kommunen och medborgarna Kommunen ska sträva efter att ge en så bra service som möjligt till sina medborgare. Ett sätt att göra det på är att underlätta för kommunmedborgare i sina kontakter med kommunen. Den...