Kategori: Våra okategoriserade inlägg

0

Budget 2019

Vänsterpartiet i Katrineholm har släppt sitt förslag till budget 2019. Den innehåller bland annat en förstärkning av bildningsnämndens och socialnämndens budgetar, uppdrag att utreda kostnad för att införa en avgiftsfri kulturskola, bibehålla habiliteringsersättningen på nuvarande...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 5 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 5

Jämställdhet och feminism Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och därför är jämställdhetsfrågorna viktiga för oss. Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att...

Motion: En väg in för kommunmedborgare 0

Motion: En väg in för kommunmedborgare

Kommungruppen har den 3 mars skickat följande motion till Kommumfullmäktige i syfte att underlätta myndighetskontakt för oss medborgare.  Kommunen ska sträva efter att ge en så bra service som möjligt till sina medborgare. Ett sätt...

Pressmeddelande 0

Pressmeddelande

Vänsterpartiet Katrineholms årsmöte 2014 Vänsterpartiet höll den 2 februari 2014 årsmöte inför verksamhetsåret 2014-2015. Förutom att godkänna verksamhets- och ekonomisk berättelse för det gångna året samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet fastställde partiet kommunfullmäktigelistan till kommunvalet 2014....

Kallelse till årsmöte 0

Kallelse till årsmöte

Datum: 2 februari Tid: 16:00 Plats: ABF Västangården Bievägen. Datum: 2 februari Tid: 16:00 Plats: ABF Västangården Bievägen. På dagordningen: Mötets öppnande           Mötets laga behörighet           Godkännande av dagordning            Val av mötesordförande          ...

Vänsterpartiets budgetförslag för 2014 0

Vänsterpartiets budgetförslag för 2014

Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun är nu klar och är en ideologiskt stark budget med flera välfärdssatsningar. Vänsterpartiet föreslår bland annat: Återuppta projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet. Påbörja arbetet under 2014 för att utjämna...

Katrineholms kommun utreder barnfattigdomen efter initiativ från Vänsterpartiet. 0

Katrineholms kommun utreder barnfattigdomen efter initiativ från Vänsterpartiet.

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 21 oktober att bifalla Vänsterpartiets motion om en utredning av barnfattigdomen i kommunen och dess konsekvenser och gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att att förtydliga ämnesområdet, identifiera och avgränsa frågeställningar som...

Från medborgarpåverkan till rätten att hyra lägenhet 0

Från medborgarpåverkan till rätten att hyra lägenhet

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in et antal interpellationer och frågor om bland annat medborgarpåverkan, utemiljön på norr och rätten att hyra lägenhet när man går på a-kassa. Interpellation angående medborgarförslag och medborgarpåverkan Interpellation till kommunstyrelsens ordförande...

Bli aktiv du också! 0

Bli aktiv du också!

På Vänsterpartiet Katrineholms medlemsmöte den 2 juni anmälde ett tiotal personer intresse för att ställa upp på partiets kommunlista inför valet 2014. Det beslutades även att starta upp ett vänstercafe för politiska samtal. Vill du bli...

Medlemsmöte 0

Medlemsmöte

Datum: 2 juni Tid: 17:00 Plats: ABF Västangården Bievägen Då var det dags för sista medlemsmötet innan sommaruppehållet. Vi håller det lite informellt med lite fika och samtal om det som varit under året hittils...