Kategori: Arbetsmarknad & näringsliv

0

Sex timmars arbetsdag!

I Katrineholm finns det sedan några mandatperioder endast ett parti som på allvar tillhör arbetarrörelsen och företräder vanliga anställdas intressen. Att sex-timmars arbetsdagar med bibehållen lön minskar stressen, förbättrar sömnen och bidrar till ett ökat...

0

Ny organisation av Viadidakt

Katrineholms kuriren har i dagarna rapporterat om den planerade nyorganisationen av Viadidakt. Ärendet har idag behandlats på Viadidaktnämnden (handlingar finns i pdf-format här). Som andre vice ordförande för Viadidaktnänmden och efter omfattande kontakt både med medarbetare...

0

Heltid som norm

Kommungruppen har för någon vecka sedan lämnat in en motion till fullmäktige där heltidsanställning ska utgöra normen i Katrineholms kommun. Visserligen är det något som Socialdemokraterna nu också förespråkar på riksplan, men som kanske bekant...

Motion: Fasa ut FAS-3 0

Motion: Fasa ut FAS-3

Fullmäktigegruppen är flitig och lämnar in en mycket angelägen motion: FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på närmare 36 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i...

Inga schyssta villkor vid upphandlingar! 0

Inga schyssta villkor vid upphandlingar!

Kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att inte bifalla Vänsterpartiets motion om särskilda villkor vid upphandlingar. Majoriteten bestående av socialdemokrater och moderater menade att det inte var tillåtet enligt nuvarande lagstiftning och regelverk trots att gällande lagstiftning...

Interpellation om Katrineholm 2030 0

Interpellation om Katrineholm 2030

Vänsterpartiets gruppledare Lotta Back har tillsammans med övriga gruppledare lämnat in en interpellation om rapporten Katrineholm 2030. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) Om Katrineholm 2030  Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 juni behandlades rapporten Katrineholm...

Särskilda villkor vid upphandlingar 0

Särskilda villkor vid upphandlingar

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige Särskilda villkor vid upphandlingar Det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs,...