Kategori: Barn, skola & utbildning

0

Interpellation om barnfattigdom i kommunen

Vänsterpartiet har under längre tid varit pådrivande i frågan om barnfattigdom – både globalt, på nationell nivå och självfallet även här i Katrineholm. Det hela börjar dock bli till en följetong. Vänsterpartiet motionerade om att kartlägga barnfattigdomen för...

0

Det där med barnfattigdom

För snart två år sedan motionerade vi från Vänsterpartiets sida om att barnfattigdomen i kommunen skulle utredas och att förslag på hur man kan lindra effekterna tas fram. Motionen bifölls några månader senare. Rädda barnens...

Läxhjälp blir verklighet 0

Läxhjälp blir verklighet

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att bifalla vänsterpartiets motion om organiserad läxhjälp i de kommunala skolorna i Katrineholm. Vidare beslutade man att uppdra till bildningsnämnden att även arbeta fram en läxpolicy. Läs hela motionen...

Motion om läxhjälp i skolan 0

Motion om läxhjälp i skolan

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Katrineholm har lämnat in följande motion om läxhjälp i skolan. Till Katrineholms kommunfullmäktige-Motion om läxhjälp En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Läxhjälpen i Katrineholms skolor...

Avgifter för förskolan 0

Avgifter för förskolan

Vänsterpartiet var emot den kraftiga höjningen av förskoleavgifter för arbetslösa och föräldralediga föräldrar som föreslogs och klubbades igenom av den socialmoderata majoriteten. Vi lämnade följande yrkande och reserverade oss mot beslutet. Yrkande-Revidering av avgifter för förskolan....

Satsa på eleverna och lärarnas kompetens-inte lönespridning 0

Satsa på eleverna och lärarnas kompetens-inte lönespridning

Insändare publicerad i Katrineholms Kuriren 3/6-2013 Självklart skall lärarna ha bra betalt men jag ser inget självändamål i att öka lönespridningen bland lärarna. Det är dessutom en fråga egentligen för arbetsmarknadens parter. En ökad lönespridning...

Motion om barnfattigdom 0

Motion om barnfattigdom

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige Barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna? Rädda barnens årliga barnfattigdomsrapport för 2012, visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13%,...