Kategori: Bostadspolitik & stadsplanering

Interpellation om Katrineholm 2030 0

Interpellation om Katrineholm 2030

Vänsterpartiets gruppledare Lotta Back har tillsammans med övriga gruppledare lämnat in en interpellation om rapporten Katrineholm 2030. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) Om Katrineholm 2030  Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 juni behandlades rapporten Katrineholm...

KFAB och socialt ansvarstagande 0

KFAB och socialt ansvarstagande

De kommunala bostadbolagen (allmännyttan) har utöver syftet att främja bostadsförsörjningen i kommunen även ett samhällsansvar som inbegriper ett socialt ansvarstagande. Det har varit oklart med avtalet mellan kommunen och KFAB om detta och därför har Vänsterpartiets...

Kommunfullmäktige 20/5-2013 0

Kommunfullmäktige 20/5-2013

Följande reservationer och yrkanden lämnades in av Vänsterpartiets fullmäktigegrupp under gårdagens möte. Läs även våra kommentarer och vad vi hade att säga på de olika ärenden som fanns på dagordningen. Reservation i ärendet ”kostpolitiska programmet”...