Kategori: Politik

0

Språkvänner för livet

Katrineholms kommun har under Viadidakts vingar bedrivit en Språkvänsverksamhet sedan en tid bakåt. Språkvänsverksamheten går ut på att du ideellt som en medmänniska ger av din tid för att bli en vän, SPRÅKVÄN, till en nyanländ. Tillsammans...

0

Skumma affärer…

För några veckor sedan uppdagades att Katrineholms kommun genom ett av kommunens delägda företag – och med den högsta kommunledningens goda minne – har betalt ut flera miljoner till olika företag utan att det tycks finnas...

0

Det där med barnfattigdom

För snart två år sedan motionerade vi från Vänsterpartiets sida om att barnfattigdomen i kommunen skulle utredas och att förslag på hur man kan lindra effekterna tas fram. Motionen bifölls några månader senare. Rädda barnens...

0

Heltid som norm

Kommungruppen har för någon vecka sedan lämnat in en motion till fullmäktige där heltidsanställning ska utgöra normen i Katrineholms kommun. Visserligen är det något som Socialdemokraterna nu också förespråkar på riksplan, men som kanske bekant...

0

Debattartikel om ”tiggare”

De senaste månaderna har privatpersoner, ideella föreningar och kyrkliga församlingar arbetat med att ordna ett härbärge för personer som anser sig vara tvungna att tigga till sitt uppehälle. Självfallet föll det inte i god smak hos kommunstyrelsens ordförande som...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 13

Vård omsorg och folkhälsa Färdtjänst Färdtjänsten ska vara en del av de allmänna kommunikationerna. Men färdtjänsten är också ett komplement till kollektivtrafiken och ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att resa på samma villkor som...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 12 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 12

Näringsliv och företagande Vänsterpartiet är ett småföretagarvänligt parti. Partiet har lanserat ett företagarpaket som skulle gynna startande, drivande och utveckling av småföretag i Katrineholm. Vi vill också att det ska vara enklare och tryggare än...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 6 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 6

Kollektivtrafik, infrastruktur och kommunikationer Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Den är dessutom miljövänligare än bilen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken...

Motion: Fasa ut FAS-3 0

Motion: Fasa ut FAS-3

Fullmäktigegruppen är flitig och lämnar in en mycket angelägen motion: FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på närmare 36 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i...

Vem tar notan för moderaternas politik? 0

Vem tar notan för moderaternas politik?

Under de åren som regeringen under ledning av Moderaterna har styrt landet så har skatterna genom de fem jobbskatteavdragen sänkts med cirka 140 miljarder kronor. Pengar som hade kunnat användas i välfärden till sjukvård, skolor...