Idag går vi tillsammans, hand i hand…

Till vardags brukar vi sällan hålla med varandra. Det är nämligen vårt jobb; att diskutera. Att bryta åsikter mot varandra och försöka övertyga både varandra och allmänheten om att just våra idéer är bäst. Vi representerar sju olika partier som står för ett brett spektrum av skilda åsikter inom många frågor som är centrala för HBTQ-personer. Vi har definitivt inte samma ståndpunkt, när det gäller rätten att få adoptera eller rätten till könskorrigering. Vi har olika synpunkter när det gäller det juridiska könet och ibland till och med när det gäller vad som egentligen utgör ”kön”. Om du gräver tillräckligt djupt kommer du utan tvekan hitta någon punkt där varenda ett av våra sju partier inte delar åsikt med RFSL. Och du behöver alls inte gräva djupt för att se att vi inom ett parti anser att ett annat partis förslag inom HBTQ-frågor är väldigt dåliga. Ogenomtänkta kanske. Eller rentav korkade. Det är ju trots allt vårt jobb att tycka till.

Men trots alla våra olika åsikter har vi enats om att tillsammans över parti- och blockgränserna markera vårt gemensamma stöd för HBTQ-personer. Även om vi har helt olika perspektiv inom vissa frågor är vi nämligen helt eniga inom andra. En sådan stor enighet har vi hittat här och nu: människan är en människa och har ett absolut och okränkbart värde, oavsett kön, ålder, social position, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell identitet. All diskriminering, våld och hot måste bekämpas, inte minst när det gäller sexuell identitet och rätten att vara den du är och älska den du vill. Det borde egentligen vara en självklarhet och vi vill över våra partigränser tillsammans verka för att vi ska komma lite närmare denna självklarhet.

Vi är nämligen alla (o)lika.

Centerpartiet Katrineholm
Kristdemokraterna Katrineholm
Liberalerna Katrineholm
Miljöpartiet Katrineholm
Moderaterna Katrineholm
Socialdemokraterna Katrineholm
Vänsterpartiet Katrineholm

Ny styrelse för Vänsterpartiet Katrineholm

Söndag, den 5 mars 2017, höll Vänsterpartiet Katrineholm årsmöte. Sedvanliga årsmötesärenden avhandlades, den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes.

Thomas Selig omvaldes till ordförande. Övriga ledamöter är Therese Dahlqvist, Anita Johansson, Rue Lindkvist samt Tony Rosendahl.
Till styrelsesuppleanter valdes Soubhi Alsaied, Jöran Mathiesen och Robert Dahlqvist.

Thomas Selig, omvald ordförande:

Bara häromdagen kunde vi läsa att alla demokratiska partiföreningar minskar i medlemsantal. Det är underbart att ha fått förtroendet att fortsätta vara ordförande för en partiförening som trotsar den trenden och istället ökar antalet medlemmar.

Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Att Vänsterpartiet Katrineholm fortsätter växa är ett tydligt tecken för att Vänsterpartiet behövs. Kanske särskilt i Katrineholm, där vi i praktiken är det enda partiet som håller fast vid arbetarrörelsens grundläggande värderingar.

Vänsterpartiets budgetförslag 2017

Vänsterpartiet Katrineholms budget för Katrineholm 2017 med plan för 2018-2019 är liksom tidigare åren stark budget för välfärden i kommunen.

I driftbudgeten förstärker vi bland annat ramarna för socialnämnden, Vård och omsorgsnämnden samt Bildningsnämnden.

Ett axplock av våra satsningar är:

 • Förstärka elevhälsan och modersmålsundervisningen.
 • Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över.
 • Extra medel för fritidsgårdssatsningar.
 • Stärka resurserna för att hjälpa ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete.
 • Avskaffa delade turer.
 • Införa en friskvårdspolicy för kommunens anställda.
 • Satsningar på miljövänlig el.
 • Påbörja bygget av nytt särskilt boende redan 2017.

Budgeten i dess helhet finns för nedladdning som pdf: Vänsterpartiets Budgetförslag för Katrineholm 2017

Kan vi göra det själva?

filmvisning

Filmen ”Kan vi göra det själva?” har det senaste året visats och diskuterats på alltifrån gymnasieskolor och konferenser till filmfestivaler och i Riksdagen. Från Luleå i norr till Malmö i söder, samt i Tyskland, Danmark och USA har filmens skapare mött ett stort intresse för ekonomisk demokrati.

Vänsterpartiet Katrineholm visar filmen i samarbete med ABF den 13 november klockan 17:00 i ABF:s lokaler.

Patrik Witkowsky, filmens regissör, kommer vara på plats för att diskutera filmen och ekonomisk demokrati med oss.

Fritt inträde.

Observera: om du vill få (gratis) förtäring under kvällen, anmäl dig till [email protected]

Dela gärna evenemangets Facebook-sida på https://www.facebook.com/events/371539123184084/

Att inte bjuda SD på kalas…

Bild: Max Gustafson

Bild: Max Gustafson

Det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) anklagar idag på sin propagandasida flertalet av oppositionspartierna i Katrineholm för att vara odemokratiska och för att hindra SD från att ta del av information. SD skriver:

Katrineholms oppositionsråd, Ewa Callhammar, bjöd in ALLA oppositionspartier till en informationsträff på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter att V, MP och C protesterat mot att SD bjudits in drogs inbjudan tillbaka och Sverigedemokraternas förtroendevalda blev nekade inträde i dörren.

Detta är alltså dessa partiers idé om demokrati.

 

Bakgrunden till ”incidenten” är följande: i Katrineholm finns det tre politiska konstellationer:

 1. majoriteten (bestående av S och M).
 2. en valteknisk samverkan mellan alla demokratiska oppositionspartier (dvs C, L, MP, KD, V).
 3. och slutligen, så finns det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD).

Inom ramen för den valtekniska samverkan planerades ett studiebesök/en informationsträff med samhällsbyggnadsförvaltningen. Återigen: inom ramen för den valtekniska samverkan. Det var inte samhällsbyggnadsförvaltningen som arrangerade en informationsträff med alla partier – det var tvärtom vi inom den valtekniska samverkan som arrangerade ett möte med förvaltningen.

När oppositionsrådet skickade ut inbjudan till den informationsträffen, valde hon dock att bjuda även in det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD).

Såväl vi inom Vänsterpartiet som MP och C var efter valet, redan vid de allra första diskussionerna om att ingå en valteknisk samverkan, väldigt tydliga med att vi endast kan tänka oss en sådan samverkan, om inget öppet främlingsfientligt och rasistiskt parti skulle ingå.

Av denna anledning opponerade vi oss mot att det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) bjöds till det interna informationsmötet som hölls inom ramen för den valtekniska samverkan.

Det har ingenting att göra med att vi skulle vilja förhindra att vissa partier ska undanhållas information. När vi inom Vänsterpartiet ställer en fråga till en förvaltningsmyndighet, så förväntar vi oss att få samma information som t.ex. majoriteten skulle få. Precis samma information ska även ges till alla andra partier, oavsett om de är demokratiska eller odemokratiska, röda, gula, gröna, blåa eller bruna.

Nej, vad det egentligen handlar om är väldigt enkelt: om vi har planerat en intern informationsträff inom den valtekniska samverkan, så är den just inom den valtekniska samverkan. Personer och organisationer som inte ingår i den valtekniska samverkan står därför per definition utanför den.

Om det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) vill ha en informationsträff med samhällsbyggnadsförvaltningen, så är de helt oförhindrade att planera en sådan – och deras frågor ska och bör besvaras på precis samma sätt som våra frågor besvarades.

Om det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) skulle kalla till ett sådant internt möte, skulle jag som vänsterpartist då på allvar kunna kräva att få vara med? – Skulle jag ha rätt att gnälla att jag som utomstående ”undanhålls information” för att jag inte får sitta på deras interna informationsträffar? – Borde inte jag som Vänsterpartist faktiskt redan nu börja skrika ”Skandal!!!”, när jag inte blir bjuden till majoritetens interna möten med olika förvaltningar?

– Knappast. Men vad vet jag. SD anser ju som bekant att fri media är ett hot mot demokratin och ska stoppas, att målet är att alla andra partier ska försvinna, att vi som är födda utomlands ska fråntas yttrandefriheten. Så nog skiljer sig vår syn på demokratin enormt.

/Thomas Selig
Ordförande Vänsterpartiet Katrineholm

Förstatliga järnvägsunderhållet och återreglera järnvägen [Debattartikel]

Trasiga räls

Trasiga räls

Järnvägsunderhållet har länge varit eftersatt i Sverige. Detta kopplat till avregleringen av järnvägen och privatiseringar har lett till de problem som järnvägen brottas med idag. De återkommande problemen med signalfel och nedrivna kontaktledningar som ofta leder till tågförseningar har väl inte undgått någon resenär. Nu har regeringen och Vänsterpartiet i budgeten kommit överens om att ge trafikverket 8,7 miljarder under åren 2019 – 2020 till investeringar och underhåll varav den största delen, närmare 6 miljarder, kommer att gå till järnvägsunderhåll. Senare i höst kommer man att lämna en infrastrukturproposition för åren 2018 –  2029 till riksdagen. Det är en välkommen satsning men det behövs även andra åtgärder. Det svenska järnvägsnätet är ett av Europas mest avreglerade med en mängd aktörer men inget sammanhållet ansvar. Detta har verkligen satt sina ”spår” så till den grad att man planerar för reducerad hastighet på många sträckor av säkerhetsskäl. Underhållet av järnvägen bör drivas i egen regi av staten och trafiken återregleras Samtidigt måste avkastningskravet på SJ slopas. Då kan vi skapa en sammanhållen järnvägstrafik och samtidigt ha kontroll över underhållet av järnvägsnätet.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

10 vänstermiljarder till välfärden [Debattartikel]

_MG_8577

Bland alla de nya reformerna i budgeten finns det en som vi i Vänsterpartiet är allra stoltast över; att det varje år från och med 2017 tillförs 10 permanenta miljarder i generellt statsbidrag till kommuner och landsting. Det är den största budgetsatsningen på välfärden sedan 1993 och motsvarar kostnaden för 30 000 anställda – undersköterskor, barnmorskor, socialsekreterare, förskollärare och lärare. Efter årsskiftet träder reformen i kraft i människors vardag, till stor glädje och lättnad för tiotusentals patienter, deras anhöriga och alla som jobbar varje dag för att bära upp och utveckla svensk sjukvård, äldrevård och skola.

När Sverige växer måste också välfärden växa. Medan den tidigare alliansregeringen var mycket tydlig med sina prioriteringar; stora skattesänkningar för de välbeställda och en minskning av antalet anställda i välfärden; så visar den här regeringen genom att samarbeta med Vänsterpartiet att det är andra grupper som prioriteras. De 10 årliga miljarderna innebär en förståelse och respekt för dem, framförallt kvinnor, som burit lasset av nedskärningarna och de försämrade villkoren i välfärden, men reformen innebär också omsorg om alla oss som använder välfärden.

De 10 miljarderna är ett viktigt kliv år rätt håll, men nu gäller det att de också används på rätt sätt när de kommer ut i kommuner och landsting. Att pengarna verkligen kommer ut till förskolan, skolan, fritids, socialtjänsten och äldreomsorgen – de områden där behoven är störst.

I Katrineholms kommun, som kommer att få cirka 31 miljoner, föreslår Vänsterpartiet att pengarna används till det de är avsedda för, nämligen en förstärkning av välfärden. Vi ser behoven inom elevhälsan och skolan, inom vård och omsorg och inom socialtjänsten.

I Landstinget Sörmland kommer vi särskilt att arbeta för att de 10 miljarderna ska gå till en modernare, kortare, arbetstid för personalen. Vi har alltid patientens bästa i fokus och ser behov av flexibla lösningar för framtidens sjukvård

När Vänsterpartiet förhandlar med regeringen blir det en budget som prioriterar skolbarnen, patienterna, lärarna och vårdpersonalen. Vänsterpartiet i kommuner och landsting är en garant för att det arbetet fortsätter på alla nivåer så att det verkligen blir bättre vård, skola och omsorg för vänstermiljarderna.

Tony Rosendahl, Gruppledare (V) Katrineholms kommun
Lotta Back, Gruppledare (V) Landstinget Sörmland

(Debattartikeln har även publicerats i Katrineholms kuriren)

Interpellation om olagligheterna kring Logistikcentrum

Vi har ett flertal gånger skrivit om oegentligheterna kring Katrineholms Logistikcentrum, där ett av kommunens delägda företag – och med den högsta kommunledningens goda minne – har betalt ut flera miljoner till olika företag utan att det tycks finnas vare sig skriftliga avtal eller genomförda upphandlingar. Det hela har hårt kritiserats av revisionen och de demokratiska oppositionspartierna (dvs Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet) har därför lämnat in en gemensam interpellation:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om Revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum

När kommunfullmäktige 2015 behandlade bokslutet för 2014 och frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder var den stora frågan oklarheterna om projekt Logistikcentrum och de fakturor samt utanordningar som redovisats i media. Innan dessa oklarheter var utredda var vi i oppositionen inte beredda att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Socialdemokraterna och Moderaterna delade inte vår bedömning utan valde att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet med brasklappen att revisionen skulle granska projekt Logistikcentrum som ett av granskningsuppdragen för 2015.

Rapporten från revisorerna kan läsas i sin helhet [här, pdf]

Revisorerna riktade kritik på en rad punkter, bland annat följande:

”Bedömningen är att kontrollmålet avseende följsamhet kring lagen om offentlig upphandling ej är uppfyllt.

Följsamhet kring LOU: Kontrollmålet är ej uppfyllt. Bedömningen gällande de upphandlingar som översiktligt undersökts i den genomförda granskningen är att de följt lagen om offentlig upphandling utifrån de krav som ställts och den utvärdering som genomförts.

Bedömningen är dock att det har varit godtyckligt när varor och konsulttjänster köps in direkt eller upphandlats. Som upphandlande aktör är det, enligt vår bedömning inte förenligt med lagen om offentlig upphandling att utifrån egen kännedom om leverantörer välja upphandlingsform.

Det är även anmärkningsvärt att stora belopp utbetalats till projektets samarbetspartners utan skriftligt avtal där motpartens motprestation framgår. Vidare bedömer vi att delar av projektets kostnader bokförts på ett sätt som står i strid med god redovisningssed.”

Eftersom Konkurrensverket granskar hanteringen av upphandlingen, så avstår revisionsbyrån PwC att göra samma granskning. Konkurrensverket fattar senare beslut om detta, där Konkurrensverket framför kritik mot hanteringen, men beslutet blir att avskriva ärendet eftersom det enligt myndighetens mening rör sig om ett litet belopp.

När kommunstyrelsen behandlade revisionsrapporten 27 april 2016 lade majoriteten rapporten till handlingarna samt gav kommunchefen i uppdrag att ”se över eventuella behov av förändringar av struktur och riktlinjer vid investeringar, upphandlingar och större projekt”.

Vi anser att majoriteten hanterat revisorernas kritik lättvindigt och att det mot bakgrund av projektets omfattning samt bokslutsdebatten i kommunfullmäktige 2015 ska rapporten återföras till kommunfullmäktige för debatt och beslut.

Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M):

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen behandla frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  Hur motiverar ni att kommunfullmäktige inte ska behandla revisionsrapporten om Projekt Logistikcentrum, som i debatten benämnts vara en ”riktig och viktig framtidssatsning”?

Revisionens granskning föranleddes av utanordningar och fakturor i miljonklassen. Om denna hantering anses acceptabel av kommunstyrelsens majoritet, innebär det också att det är fritt fram för andra nämnder och ”kostnadsställen” att göra på samma sätt?

Finns det inte risker för jäv, när samma förvaltning hanterade revisionsrapporten som varit engagerade i Projekt Logistikcentrum (upphandling, ekonomi, juridik)?

En konstruktiv och aktiv vänsterpolitik

solidaritet

Tony Rosendahl, gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm har skrivit en mycket tydlig debattartikel. Vi återger den här, komplett med länkar till motioner, interpellationer etc som nämns i artikeln.

.

När den nuvarande majoriteten i Katrineholm efter valet 2014 meddelade att de tänkte fortsätta sitt omstridda samarbete i Katrineholm så aviserade vi från Vänsterpartiet att vi skulle fortsätta att driva en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik.

Med facit i hand kan vi konstatera att flera av de förslag som vi från Vänsterpartiet har drivit har nu blivit verklighet. Vårt förslag om läxhjälp i de kommunala skolorna  är uppskattat. Vi har nu i kommunfullmäktige fattat beslut om rätt till heltid för kommunens anställda, en fråga som vi har drivit länge och som vi lämnade in en motion om förra året. Vi har varit pådrivande när det gäller kampen mot barnfattigdomen och kommunen arbetar nu aktivt med frågan. Hushåll med försörjningsstöd kan nu erbjudas hyreskontrakt med kommunal hyresgaranti. När det gäller byggandet i kommunen har vi argumenterat för en klok och strategisk planering och en effektiv användning av de tomter som vi vill bygga på.

Andra förslag som vi har lagt i kommunfullmäktige och som inväntar svar från majoriteten är ett avskaffande av de delade turerna och att kommunen ska sluta använda anställningsformen allmän visstid.  Andra förslag som vi har drivit har tyvärr fått avslag från majoriteten. Det gäller bland annat schysta villkor vid kommunala upphandlingar och krav på kollektivavtal.

När det gäller budgeteringen av kommunens verksamheter har vi lagt förslag för att förstärka verksamheterna och välfärden i kommunen. Katrineholm kommer att få 31 miljoner i statsbidrag som Vänsterpartiet fick igenom i budgetuppgörelsen med regeringen. Till skillnad mot majoriteten, som lägger pengarna på hög, så föreslår vi från Vänsterpartiet att pengarna används till det de är avsedda för. Vi ser att elevhälsan behöver stärkas och vi ser också behoven i vård och omsorg. Socialnämnden har varit underbudgeterat i närmare tio års tid.

Vi har valt i våra planeringsdirektiv att förstärka dessa verksamheter och samtidigt har vi kunnat planera för ett plusresultat som egentligen ligger över vad kommunen behöver uppnå.

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett oppositionsparti men vi har förslag för Katrineholms och välfärdens utveckling och vi kommer att fortsätta att driva en konstruktiv och aktiv vänsterpolitik!

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

31,3 vänstermiljoner till Katrineholm

ulla-bud2016_png__760×270_

Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen.

För Katrineholms del innebär det 31,3 välfärdsmiljoner som vi i kommunen kan fördela på kommunens verksamheter för att stärka den kommunala välfärden och göra extra satsningar på omsorgen och skolan och förstärka personaltätheten.

Det här är ett välkommet tillskott och en viktig satsning på den generella välfärden som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är med glädje man kan se framemot den kommande budgetprocessen i kommunen och arbetet med att fördela de extra resurser som Katrineholm nu får del av.

Här är andra viktiga framgångar för Vänsterpartiet i förhandlingarna

 • Bankskatt. Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att höja skatten för banker och andra företag inom finanssektorn från och med år 2017. Förslaget beräknas ge 1,4 miljarder i ökade skatteintäkter årligen.
 • Skattekonsulters skyldighet att informera myndigheter om skatteupplägg ska utredas.
 • Arbete mot bristyrkessituationen i välfärdssektorn
  En dialog inleds med SKL i syfte att inleda ett arbete för att komma till rätta med bristyrkessituationen i välfärdssektorn.
 • Kompetenskartläggning under asylprocessen i Arbetsförmedlingens regi ska komma igång redan under asylprocessen.
 • Konsekvenserna av hur kvinnors deltidsarbete påverkar kvinnors liv, möjligheter till egen försörjning och en god livsinkomst, ska utredas.
 • Mål för fattigdomsbekämpning- fram till 2030 ska inkomsttillväxten för de 40 procent som har lägst inkomst vara högre än det nationella genomsnittet.

Vårändringsbudgeten

 • Satsning på sfi och svenska som andraspråk på komvux
  Den satsning på höjd kvalitet inom sfi som påbörjades förra året utökas med ytterligare 40 mnkr under 2016.
 • Effektivare och rättvis validering och bedömning av utländsk utbildning.
  20 mnkr under 2016.
 • Språkundervisning för asylsökande på folkhögskolor
  Från och med hösten kommer även folkhögskolorna att kunna utbilda asylsökande i svenska. Vänsterpartiet är överens med regeringen om att avsätta 25 miljoner för detta under 2016.
 • Satsning på Kungälvsmodellen
  Kungälvsmodellen är en en långsiktig utbildningssatsning som riktar sig till skolelever för att motverkar framväxten av intolerans och rasistiska idéer. 10 mnkr satsas under 2016 för att sprida modellen.
 • Förstärkning till polisen som betonar områdespoliser och arbete mot hatbrott
  Vänsterpartiet poängterade före budgetförhandlingarna att polisen bl.a. behöver resurser för arbetet mot hatbrott och med områdespoliser. Dessa aspekter poängteras nu också i den polissatsning på 283 mnkr som görs i vårändringsbudgeten.