Avveckling av psykiatrin på Kullbergska sjukhuset?

Utveckling, eller avveckling av psykiatrin/ Kullbergska sjukhuset i Katrineholm?

 

Utveckling, eller avveckling av psykiatrin/ Kullbergska sjukhuset i Katrineholm?

 

Det är alldeles riktigt att psykiatrin behöver utvecklas. Inte minst den som bedrivs inom slutenvården. Att flytta den 6 mil bort ger ingen utveckling i sig, men det är klart att det behöver göras mycket efter slutenvårdsvistelse i form av eftervård, mobila team och hemvårdsteam. Kvällar och nätter tycks vara den tid på dygnet som människor mår som sämst. Då behöver det finnas möjlighet till kontakt. Klokt skulle nog vara att upprätta sådan verksamhet först – istället för att flytta den nuvarande slutenvården 6 mil bort. För med vilka resurser tänker man sig att starta ny verksamhet som ska ersätta slutenvården? Det inte så, att det ofta är lediga platser på avd 4 (slutenvårdsavdelningen på KSK). Det är inte heller så, att Nyköping har möjlighet att överta de patienter som vårdas inom slutenvården ”rakt av”. Enligt information, som jag har anledning att tro på, så är Nyköpingskliniken i det närmaste utmattade av förändringsarbetet de fått genomgå den senaste tiden och därmed helt ointresserade av att genomgå ytterligare förändringar. De har heller inte utmärkt sig med kortare vårdtider – tvärtom visade en undersökning för inte så länge sedan – vilket annars möjligen kunde vara ett argument för att flytta verksamheten till Nyköping.

Över då till frågan om differentierad vård, eller närvård. Psykiatrin är placerad under närvården. Svaret finns alltså. Det finns politiska beslut på att psykiatrisk akut och slutenvård ska bedrivas på tre sjukhus i länet. (Karsudden är självskrivet i det här läget – inte bortglömt!). Det finns redan differentierad vård i någon mindre form för de patienter som det inte är möjligt att vårda på hemmaplan av skilda skäl. Här handlar det ibland om behandlingshem. Självklart skulle det vara bättre med differentierad vård för alla så alla fick precis exakt den vård man behöver på rätt ställe. Akutavdelningar med blandning av tillstånd har säkert aldrig varit speciellt lyckade och återigen är det svårt att förstå hur det blir löst genom att flytta slutenvården 6 mil bort. Visst finns det fler avdelningar i Nyköping och de har olika patientkategorier (differentierad vård), men har de plats för patienter från Katrineholm, Flen och Vingåker?

Ett argument, som oftast används och är svårt att argumentera mot, är att det inte går att bemanna med läkare för att det är sådan brist. Här finns hyrläkare och det vet alla, att det är en dyr lösning. Nu har vi dessutom fått en arbetstidslagstiftning, som ytterligare försvårar jourbemanningen. Inom helt andra verksamheter på KSK har det tidigare lagts förslag om att läkarna flyttar sig mellan sjukhusen – i stället för resterande personal och patienter – och det tycks aldrig falla i god jord. Nu ska man akta sig för att jämställa psykiatri med övrig sjukvård, för slutenvårdsvistelse inom psykiatri är grundat på helt andra bedömningar än de som är på den somatiska delen av sjukvården. Det gör även att vårdtiderna blir helt annorlunda.

Som kommuninvånare i Katrineholm, anställd på psykiatriska kliniken (öppenvården) och politiker så känns det här som en katastrof. Det råder ingen tvekan om att mycket behöver göras för att förbättra den psykiatriska vården och det har hörts från flera håll att det satsas på psykiatrin. Sätten att göra just det kan säkert variera, att flytta slutenvården är förmodligen ett av de sämre sätten att göra det på. Därför vänder sig Vänsterpartiet i Katrineholm mot varje försök att avveckla psykiatriska kliniken på KSK.

Hur kommer det att gå med Kullbergska sjukhuset om en avdelning försvinner?

En analys kommer att göras av en grupp medarbetare inom psykiatrin och jag hoppas innerligt att de kommer fram till att det får för stora konsekvenser för många människor.

 

Lotta Back gruppledare för V i Katrineholm och sjuksköterska på psykiatriska kliniken

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *