Borgarnas dubbelmoral

Så är då borgarna återigen igång och jagar sjukskrivna människor. Med tanke på de drastiska försämringarna i sjukförsäkringssystemet som presenterades och den debattartikel som publicerades i KK idag och är skriven av moderaterna Habsburg Douglas och Gunnar Axén så kan man inte göra annat än skratta åt borgarnas dubbelmoral. Jag slängde ihop ett ironiskt svar och skickade in den till tidningen.

  

Dubbelmoral som måste bekämpas 

   Samma dag som regeringen lanserar en fortsatt jakt och bestraffning av människor som har haft oturen att drabbas av sjukdom skriver Fru Walburga Habsburg Douglas, Moderat riksdagskvinna från Södermanland, tillsammans med Gunnar Axén, Moderat ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, i en debattartikel i KK att de, som ansvarsfulla politiker, vill slå vakt om våra gemensamma trygghetssystem. Under rubriken "Brott som måste bekämpas" beskriver de bidragsfusk som kriminalitet som måste bekämpas och hänvisar till den nya lagen som trädde i kraft den 1 Augusti. Jag vet inte om jag skall skratta eller skratta ännu mer men maken till dubbelmoral är svår att hitta. Först är man med och avvecklar de gemensamma trygghetssystemen som man påstår sig värna, sen bestraffar man de som är sjuka och arbetslösa, och till råga på allt så har man mage att säga att man vill slå vakt om våra trygghetssystem.

 I debattartikeln hänvisar man till olika undersökningar om att uppemot 16% av utbetalningar kan vara felaktiga. Detta innebär i sig inte en medveten fusk utan inbegriper även fel ifyllda blanketter som kan vara svåra att förstå sig på samt även fel från utbetalarens sida. Samtidigt väljer man att inte nämna undersökningar gjorda i Sverige som visar att det faktiska medvetna fusket ligger kring 2% dvs att två av hundra personer medvetet fuskar medan nittioåtta av hundra gör rätt för sig. Däremot nämner man att internationella studier visar på mellan 2 och 5% och försöker därmed ge sken av att de svenskar som får pengar från något av våra sociala försäkringar skulle bestå av en stor andel kriminella. Att det faktiska missbruket av socialförsäkringarna måste bekämpas håller jag med om men hela tanken bakom den nya lagen ter sig inte som annat än ett sätt att ytterliggare spara pengar på sjuka och arbetslösa människor genom att se till att fler blir utförsäkrade pga en fel ifylld blankett.

   Däremot tycker jag det är bra att brott bekämpas så därför har jag lite förslag på olika brott som Fru Habsburg Douglas, med samma frenetiska iver som när hon jagar arbetslösa och sjuka, kan ägna sin uppmärksamhet åt, samt varför man bör fokusera på dessa. Förutsatt förstås att hon menar allvar med att slå vakt om våra gemensamma tillgångar och att brott måste bekämpas. Jag ger även förslag på lämpliga straffsatser. 

Brott mot bygglov. För att förhindra moderata ministrar och andra från att slösa på våra gemensamma skattemedel genom att ge byggnadsnämder extra arbete. Borde ge uppåt 4 års fängelse. 

Anlitande av svart arbetskraft. För att förhindra bl.a. moderata finansministrar och andra från att undanhålla skattemedel och arbetsgivaravgifter och utnyttja människor i en utsatt situation. Borde ge uppåt 6 års fängelse. 

Licensfusk. För att förhindra moderata ministrar och andra från att undanhålla medel från Public service och därmed låta andra betala för deras TV tittande. 1 års fängelse. 

Trafikförseelser. För att förhindra moderata ministrar och andra från att utsätta medtrafikanter och fotgängare för livsfara. 8 års fängelse. 

Extrem skatteplanering. För att förhindra moderata ministrar och andra från att undanhålla skattemedel från vår gemensamma välfärd och därmed låta oss övriga stå för fiolerna. Straffsats upp till 5 år. 

Det här var ju bara ett axplock av förslag och det finns fler områden som man kan titta på. Men vad tänkte jag på egentligen? De här människorna är ju varken sjuka eller arbetslösa utan högavlönade moderater. De får ju inte bestraffas för något. Självklart är det inte så farligt om de fifflar lite, eller hur Fru Habsburg Douglas? Det är ju bara låginkomsttagare som måste sättas dit. De skall inte tro att de kan fiffla till sig en extra hundralapp för att klara matkontot inte. Jag måste ha fått hjärnsläpp. Självklart är inte det här ett prioriterat område för er. De här människorna måste ju belönas genom sänkta skatter mm och jag tvivlar på att Fru Habsburg Douglas kommer att lägga ner någon större energi när det gäller att komma åt fifflandet i de här kretsarna. En skillnad mellan Vänsterpartiet och Moderaterna är att vi i Vänsterpartiet inte betraktar sjuka och arbetslösa som potentiella brottslingar utan som just människor med ett människovärde som behöver vår hjälp och stöd. I framtiden kommer kanske ingen att kunna fiffla med våra gemensamma tillgångar då den borgerliga alliansen håller på och nedmonterar välfärden samtidigt som man tänker sälja ut Svenska folkets gemensamma tillgångar. Då får var och en klara sig själv och vi vet att det är de med pengarna som kommer att klara sig bäst. Det är inte de sjuka och arbetslösa som måste bekämpas utan borgarnas dubbelmoral! 

Det är bra Fru Habsburg Douglas att du skriver debattartiklar och belyser alliansens politik och den människosyn som en del av er verka hysa. Fortsätt med det. Du är en tillgång för Vänstern i Katrineholm. 

Tony Rosendahl
Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm
  

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *