Satsa på persontrafik på TGOJ-banan!

2008-03-17] Förutsättningarna har aldrig varit bättre när det gäller att få igång lönsam persontrafik på TGOJ-banan. En sådan satsning skulle betyda enormt mycket för arbetsmarknad och hållbar tillväxt. Många sörmlänningar skulle verkligen ha nytta av och uppskatta en sådan satsning.

 

Persontrafiken lades ner i början på 80-talet, då det var svårt att nå lönsamhet. Men sedan dess har mycket hänt, och läget är idag ett helt annat.

 • Mälardalens högskola har vuxit fram och är idag den viktigaste faktorn för att höja utbildningsnivån i hela regionen. Det ökar betydelsen av väl fungerande tågförbindelser.
 • Skavsta i Nyköping har alltmer etablerat sig som den viktigaste flygplatsen i regionen. Om Västerås lägger ner sina försök att etablera en flygplats, så ökar behovet av persontrafik i nord-sydlig riktning starkt.
 • Arbetsmarknaden har förändrats och pendlingen har ökat kraftigt. Arbetsförmedlingen ställer allt hårdare krav på de arbetslösa att söka jobb allt längre från hemorten. Då måste vi också förbättra möjligheterna att ta sig till dessa jobb.
 • En ny struktur för sjukhusen och planerna på ett ökat samarbete mellan Landstingen i Sörmland och Västmanland, kräver bättre tågförbindelser i nord-sydlig riktning.
 • En satsning på TGOJ-banan skulle bidra positivt till att öka resandeunderlaget för såväl Mälardalsbanan och Ostlänken. Goda tvärförbindelser är viktiga för en väl fungerande kollektivtrafik.
 • SSAB är länets största arbetsgivare och hamnen i Oxelösund har stor utvecklingspotential, inte minst när det gäller östersjösamarbetet. Persontrafik på TGOJ-banan skulle ytterligare bidra till en sådan utveckling.
 • Regionernas betydelse för samhällsutvecklingen har ökat kraftigt och det handlar inte bara om sambandet med Stockholm. Ska det fungera för människorna som bor här, så måste förbindelserna i nord-sydlig riktning förbättras.
 • Stigande bränslepriser och en hotande klimatkatastrof, gör det absolut nödvändigt att kraftigt förbättra möjligheterna att åka tåg.
 • En satsning på TGOJ-banan har också stor betydelse för utvecklingen mer lokalt. Som exempel kan man nämna etableringen av Lager 157 i lilla Hälleforsnäs. Där räknar man med mellan 200-400 tusen besökare varje år. Om alla dessa åker bil till och från Hälleforsnäs, så ökar koldioxidutsläppen enligt vissa beräkningar med mellan 8-10 procent. Men om bara några få procent av dessa besökare istället skulle välja tåget, så ökar resandeunderlaget med tusentals resenärer varje år.

  I april 2006 släppte regionförbundet förstudien ”Ett regionalt utvecklingsperspektiv”. Där gick man igenom de samhällsekonomiska förutsättningarna för persontrafik på TGOJ-banan, och konstaterade att ”att alla kommuner i Sörmland har större eller mindre positiv nytta av denna satsning”. Man räknar grovt med att satsningen skulle innebära en ekonomisk tillväxt med 1-2 procent, 300 fler innevånare och 150 fler arbetsplatser.

  Slutsatsen i rapporten var alltså positiv och det som hänt sedan dess har ytterligare förstärkt argumenten för satsningen. Förutsättningarna finns och sörmlänningarna behöver verkligen få bättre tågförbindelser i nord-sydlig riktning.  Det är dags att regionförbundet följer upp sin förstudie och fattar beslut om nästa steg för att snarast få igång persontrafik på hela TGOJ-banan.

  Det är dags att gå från ord till handling!

Elina Linna, riksdagsledamot (v)
Staffan Folke, regionförbundets styrelse (v)
Eila Clarstedt, gruppledare (v) Eskilstuna
Kaj Johansson, gruppledare (v) Flen
Niklas Franzén, gruppledare (v) Nyköping
Patrik Renfors, gruppledare (v) Oxelösund
David Aronsson, gruppledare (v) Strängnäs
Lotta Back, gruppledare (v) Katrineholm
Peter Linnstrand, oppositionslandstingsråd (v)
Lennart Clarstedt, gruppledare (v) landstinget
Lotta Johnsson Fornarve, distriktsordförande (v)

Läs mer:
Regionförbundets rapport "Ett regionalt utvecklingsperspektiv"
Debattartikeln i Eskilstuna-Kuriren 080319
Debattartikeln i Södermanlands Nyheter 080314

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *