Lögner om Vänsterpartiet

I ett par artiklar i KK har före dette vänsterpartisten, numera politiske vilden, Leif Svensson gett en version av anledningen till sitt avhopp som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Med anledning av detta har styrelsen skrivit ett svar där vi bemöter de punkter som kan anses vara rena lögner. Svaret har skickats till KK som förhoppningsvis publicerar den.

Leif Svenssons lögner!

 Det är svårt för oss att kommunicera fallet Leif Svensson via KK. Det är inte Vänsterpartiet i Katrineholm som bestämmer när vi kan bemöta hans påståenden eller om eventuella svar från vår sida ska publiceras. Leif själv har aldrig gått att få kontakt med under denna tid. Han har inte svarat på telefonsamtal och har bara gjort sig hörd via SMS i en slags "envägskommunikation".

Leif Svensson påstår via SMS att han "upplevt" det januarimöte han ständigt hänvisar till i KK på ett visst sätt och att den "upplevelsen" kan ingen ta ifrån honom! Leif Svenssons känslor kan vi inte, och tänker inte bemöta, men för att andra ska kunna väga hans "upplevelser" gentemot det som finns dokumenterat eller med vittnen till så kommer vi att bemöta de direkta lögnerna och felaktigheterna som det har stått att läsa om.
 

  1. Han önskade en Lap-top. Lögn! Han krävde en lap-top MED Internetuppkoppling, annars skulle han sluta gå på möten i de nämnder han hade uppdrag i och dessutom sluta gå på fullmäktige och medlemsmöten. Han utryckte klart och tydligt att om inte hans begäran (krav) tillgodosågs så hade han inte längre lust att delta i föreningens arbete. I sin debattartikel skriver Leif att han givetvis skulle bekosta uppkopplingen själv. Lögn! Kravet från hans sida var hela tiden en lap-top och betald uppkoppling, en förmån som ingen i föreningen, inte ens Ordförande eller Gruppledaren har. Den lap-top han erbjöds av en kamrat dög inte och ratades av honom.
  2. Han krävde gång på gång Lotta Backs avgång som gruppledare. Detta gjorde han, inte genom att ta upp det som en förtroendefråga på ett medlemsmöte, som är brukligt, utan genom att på kvällar trakassera henne med sms.
  3. Han avkrävde Lotta Back en lojalitetsförklaring – hon skulle antingen välja vara lojal med honom eller en annan namngiven medlem! Vad lojaliteten skulle bestå i förklarade han dock aldrig. Inte heller detta gjordes på något möte, utan genom sms.
  4. Han krävde att en annan medlem skulle lämna partiet annars skulle han göra det. Via sms.
  5. Leif Svensson fick fan för att han röstade för Flodafors. Lögn! Ingen "fick fan" för att man röstade på ett visst sätt i skol–frågan. Det är en ren lögn och efterhandskonstruktion av Leif och det vet han! Frågan som diskuterades på mötet var en helt annan. Den enda som utsattes för kritik i samband med Floda- frågan var Lotta Back och den kritiken stod i huvudsak Leif Svensson för av skälet att han kände sig "övergiven" på fullmäktigemötet! Att han kände sig "övergiven" var också det första skälet till att han krävde gruppledarens avgång
  6. Medlemsmötet godkände inte protokollet. Lögn! Januarimötet godkände protokollet efter en kortare diskussion kring formalia. Protokollet kunde dock aldrig justeras då Leif, som hade skrivit protokollet, aldrig lämnade den till Ordförande för justering.
  7. Han svek nästan omedelbart de överenskommelser som gjordes vid möten med DS-ordföranden där eventuella missförstånd sades ha retts ut.
  8. De "hårda ord" som han hänvisar till växlades mellan en enskild medlem och ordförande, och berörde inte Leif Svensson överhuvudtaget, som sedan länge rett ut detta och det finns inget ont blod där längre.
  9. De skäl han anger till sitt avhopp i KK har han aldrig haft när han via SMS aviserat sina krav för att stanna i V. De har aldrig nämnts överhuvudtaget i detta sammanhang förrän han "gick ut" i KK första gången. Han har inte framfört kraven på något möte utan de har hela tiden skett via SMS. Några dagar efter januarimötet fick föreningens ordförande ett sms från Leif där han klart uttryckte att eftersom medlemsmötet inte tillmötesgick hans begäran (läs krav) så skulle han gå sin egen väg. Något annat skäl angavs aldrig.
  10. Leif Svensson påstår i sin debattartikel att han hade tagit time out. Lögn! Leif Svensson aviserade aldrig att han hade för avsikt att ta en time out utan struntade helt enkelt i att komma på fullmäktige och nämndmöten utan att ens meddela detta. Däremot skickade han sms till V-föreningens ordförande inför varje fullmäktige med frågor om vilka punkter han skulle sätta sig in i!!?? eller att hans bil var sönder och han kunde inte komma!!??  Vidare aviserade Leif Svensson att han skulle stå upp för medborgardemokrati, den svage människan, föräldrarengagemang samt för välförankrade beslut i fullmäktige. Leif Svenssons insats på senaste fullmäktige bestod mest av att sitta och stirra i bordet. Inte ett ord om de fina formuleringarna som han skulle stå upp för. Inte en åsikt om de punkter som fanns på dagordningen. Inte ett enda yrkande!

Det här är inte hur vi "upplever" hela historien, Leif Svensson. Allt detta finns väl dokumenterat samt med många vittnen till. Leif framställer gärna sig själv som en martyr och ett offer som har behandlats illa, men väljer samtidigt att glömma bort att han själv utsatte sina kamrater, kamrater som stöttade honom under lång tid, för utpressning i syfte att skaffa sig själv personliga förmåner. Undrar någon varför vi inte litar på honom längre och nekar honom villkorslöst medlemskap i partiet? 

Vårt råd till dig Leif Svensson blir att när dina "upplevelser" kolliderar så flagrant med sanningen, så håll dig till sanningen! Det underlättar om du vill att dina forna kamrater ska lita på dig igen!

 Styrelsen för Vänsterpartiet i Katrineholm

Genom

Tony Rosendahl

Ordförande

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *