Debattartikel

Idag kunde man läsa i KK Moderaten Kim Frödes svar på mitt tidigare debattinlägg. Med inledningen ”Kommunisterna” visar han tydligt vilken nivå vi ofta bemöts på. Men det är så, det begreppet används när de inte har något annat att komma med.
Klicka här och läs mitt svar.

  

Svar på Kim Frödes inlägg

 

"Kommunisterna" är ett argument som Vänsterpartiets politiska motståndare ofta använder i sin argumentation när man inte har så mycket annat att komma med. Så också i Kim Frödes fall.

Kim Fröde väljer att bemöta mig i sitt debattinlägg på en del punkter men väljer att förbise andra. Att ni har infriat vallöften ger jag dig rätt i. Ni aviserade hårdare tag mot sjuka och arbetslösa och det har ni verkligen genomfört. Katastrofen i hanteringen av A-kassan nämner du inte.

När det gäller statistik så kan vi konstatera genom arbetsförmedlingens egna siffror att antalet nyanmälda platser har minskat med en tredjedel sen förra året. Varslen har fördubblats och antalet arbetslösa som matchas mot nya jobb har minskat med en fjärdedel.

Så statistik. Enligt SCB låg arbetslösheten i slutet av 2006 på 4,6 % dvs.  211 000 personer. Under sommaren 2008 hade siffran stigit till 8,1 % dvs. 416 000 för att därefter hamna runt 6,1%. Siffran 5,2 % gäller Augusti 2008 och är enligt SCB själva inte statistiskt säkerställt. 256 000-211 000 ger en differens på 45 000 personer. Även om vi går på dessa siffror, och det finns undersökningar som ger andra resultat, så är det ett faktum att arbetslösheten är högre idag än slutet av 2006 och därmed måste betraktas som ett misslyckande av en regering som gick till val på att det är arbetslinjen som gäller. När Anders Borg presenterade budgeten nämnde han att vi får räkna med en stigande arbetslöshet till 2010

Urholkningen av våra gemensamt finansierade trygghetssystem har inte gett önskat resultat.

Sen är det ju så att statistik kan räknas fram på olika sätt beroende på vilket resultat man vill uppnå. Vissa saker utelämnas, andra läggs till. Regeringar brukar ha en benägenhet att välja den räknemetod som framstår som mest gynnsam för den egna politiken. Den förre regeringen dribblade med siffrorna, det håller jag med om, men det ger inte den nuvarande regeringen rätten att själva dribbla. En sak som det heller inte pratas så mycket om är den latenta arbetslösheten dvs. människor som kan och vill arbeta men inte finns representerade i arbetsförmedlingens statistik. Människor som Tex. på grund av att man inte har rätt till a-kassa och därmed inte heller anser det vara befogat att anmäla sig på arbetsförmedlingen.

När det gäller Socialnämndens siffror så kan man se den direkta kopplingen till att fler har hamnat i utanförskap, inte bara i Katrineholm utan runt om i landet Tex. Trosa. Vilken nivå finansieringen av Socialnämnden bör ligga på kan alltid diskuteras och det är tyvärr så att de människor som mest behöver hjälp är ofta de som först drabbas när det är ont om pengar. Men där har inte ni i alliansen varit generösa i era budgetförslag. Intressant att du tog upp det här med fältassistenterna då det var en fråga som Vänsterpartiet hade uppe i fullmäktige inför förra budgeten utan att få gehör för det från någon i Alliansen. Sen undrar jag om du Kim måhända sitter och sover på Socialnämndens möten för du borde veta att V endast har en ersättarplats och därmed varken yrkande eller rösträtt. När nämnden dessutom ligger 12 miljoner back så finns det inget utrymme, hur gärna jag än vill, att genomföra det utan att få ordning på ekonomin först. Vart skall de pengarna tas ifrån? Täcker ert kommande budgetförslag nämndens minus och har ni konkreta förslag när det gäller ert tilläggsyrkande om att minska ungas beroende av försörjningsstöd, ett beroende som den nuvarande regeringen är orsaken till?

 Tony Rosendahl

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *