Ett halvt öre sparas på patienter i livets slutskede!

Vi kan inte förstå hur majoriteten kan föreslå att Manteln i Nyköping ska läggas ner. Argumentationen som handlar om att specialavdelningen för palliativ vård ska ersättas med hemsjukvård och spridda slutenvårdsplatser på Nyköpings lasarett strider mot allt förnuft!

 Ett halvt öre sparas på patienter i livets slutskede!

Vi kan inte förstå hur majoriteten kan föreslå att Manteln i Nyköping ska läggas ner. Argumentationen som handlar om att specialavdelningen för palliativ vård ska ersättas med hemsjukvård och spridda slutenvårdsplatser på Nyköpings lasarett strider mot allt förnuft!

Det torde inte vara många med någon djupare insikt i vården som kommit med förslaget och sedan har det gått prestige i frågan.

Tror ni i majoriteten:
– att det är bra att blanda patienter, som är döende, med andra patienter?
– att det är rätt väg att först lägga ner en avdelning med specialistkompetens och sedan bygga upp en annan verksamhet där denna kompetens behövs?
– att ensamstående i livets slutskede inte vill känna trygghet med andra människor i sin närhet?
– att det är rätt väg, för patientgruppen i palliativ vård med anhöriga, att spara motsvarande ett halvt öre av landstingsskatten?

Socialstyrelsens rekommendationer är att patientens önskemål ska styra den palliativa vården. Det ska finnas palliativa slutenvårdsplatser om så önskas som komplement till avancerad sjukvård i hemmet (asih).
Vänsterpartiet delar inte majoritetens målformulering ”Basen för den palliativa vården är hemmet”. Vi anser att detta strider mot socialstyrelsens rekommendationer.

Det är viktigt att all personal har kunskap om omvårdnad och smärtlindring i samband med vård i livets slutskede. Denna vård har hela människan och dennes närmaste i fokus. Det handlar om både medicinska insatser, omvårdnad, psykosociala insatser och rumslig utformning.

Vänsterpartiet anser:

– att den palliativa vården och asih ska utvecklas i länet med Manteln i Nyköping som inspiration och kunskapscenter!

Nyköping
2008-11-11
Vänsterpartiets landstingsgrupp i Sörmland

Maud Ekman, Lotta Back, Mona Ström, Peter Linnstrand, Staffan Folke och Conny Jakobsson.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *