Socialdemokraterna orkade inte försvara kollektivavtalen.

Vänsterpartiets och en socialdemokrats motion i fullmäktige om att kräva kollektivavtal eller kollektivavtalslika villkor vid kommunala upphandlingar avslogs av fullmäktige. Samtliga andra partier, inklusive socialdemokraterna röstade emot!

Vänsterpartiets och en socialdemokrats motion i fullmäktige om att kräva kollektivavtal eller kollektivavtalslika villkor vid kommunala upphandlingar avslogs av fullmäktige. Samtliga andra partier, inklusive socialdemokraterna röstade emot!

 Kollektivavtalen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är en säkerhet för bägge parter. Kollektivavtalen utgör grunden i den svenska arbetsmarknadsmodellen, en modell där det är parterna på arbetsmarknaden som gör upp om innehållet och utformningen av förhållandet sinsemellan. Det är vänsterpartiets synpunkt att seriösa företagare inte skall kunna utsättas för snedvriden konkurrens i upphandlingar av oseriösa företag som genom lönedumpning och sämre förhållanden för sina anställda skaffar konkurrensfördelar. Att hamna i en situation där fackförbund sätter tex byggarbetsplatser i blockad är en situation tror jag som ingen kommun vill hamna i. Det är inte affärsmässigt att ställa krav på kollektivavtal enligt vissa juristers tolkning av eu.s grundprinciper men det är tydligen affärsmässigt att ägna sig åt både socialdumpning och lönedumpning! EU-domstolens generaladvokat uttalade för ett år sedan att de EG-direktiv som reglerar offentlig upphandling inte hindrar att upphandlaren ställer krav som skyddar arbetstagarna och förebygger social dumping. Han menar att lagen bidrar till att garantera lika lön åt inhemska och utstationerade arbetstagare på samma byggarbetsplats. Sista ordet är inte sagt i frågan och än så länge så är det inte "olagligt" med kollektivavtal.

Det finns en bred politisk enighet i Sverige idag kring systemet med kollektivavtal. Reinfeldt, Borg och Littorin är tre borgerliga företrädare tillika statsminister, finansminister och arbetsmarknadsminister som har uttalat sig varmt om den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalen. "Det är självklart att vi försvarar den svenska linjen att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige", säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) när han kommenterar Vaxholms fallet i Dagens industri i december 2006. Det socialdemokratiska oppositionsrådet Staffan Jansson i Västerås, där borgarna beslutade att slopa kravet på kollektivavtal vid upphandlingar, uttalade förra året att han är mycket kritisk till att det inte längre kommer att finnas något krav på kollektivavtal.

– Vi som socialdemokrater kommer aldrig att acceptera att anställda av skattepengar i Västerås ska ha andra villkor på arbetsmarknaden än de krav som kollektivavtalen ställer, säger han.

 Mot den bakgrunden finner jag det anmärkningsvärt att inget annat parti, och framförallt socialdemokraterna stödde motionen. Det hela blir ännu mer anmärkningsvärt när Kommunals ordförande i Katrineholm, som sitter i fullmäktige för s, är med och röstar ner förslaget! Tydligen tror inte socialdemokraterna längre på kollektivavtalen eller så orkar man helt enkelt inte längre att ta striden.

 Tony Rosendahl
Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *