”Vi i Vänsterpartiet vill skydda löntagarnas rättigheter”

Centerpartiet är idag ett parti som i viktiga frågor står till höger om Moderaterna, partiets nyliberaler verkar ha tagit över formuleringen av centerpolitiken. Det gäller såväl i rikspolitiken som i synen på EU.

 På Centerns stämma passade Lena Ek, partiets toppkandidat i EU-parlamentsvalet, på att blåsa fullt krig mot facket och arbetarrörelsen: Partiet betonar den fria rörligheten av tjänster inom unionen. I det läget är denna viktigare än kollektivavtalen, sa Ek, allt enligt Dagens Nyheter.
Uttalandet syftar på attackerna mot den svenska arbetsrätten från EU:s domstol. Enligt flera domar i EU:s domstol ska löntagare från andra länder som arbetar här inte ha rätt att skyddas av svenska kollektivavtal. De kan få arbeta till betydligt sämre villkor än svenska arbetskamrater som gör samma typ av arbete. Tidigare har regeringen och de borgerliga partierna försäkrat att de vill att den svenska modellen på arbetsmarknaden ska skyddas från EU:s attacker.

Men nu talar Lena Ek klarspråk. Den fria marknaden är viktigare än löntagarna för Centerpartiet. Konsekvensen av den politiken blir att man låter EU öppna upp för konkurrens av löntagare som inte respekterar svenska kollektivavtal på våra arbetsplatser. Effekterna av en sådan utveckling är inte svåra att förutse:
1) Ett B-lag kommer att skapas på arbetsmarknaden med löntagare från andra länder som systematiskt diskrimineras med sämre villkor än sina svenska arbetskamrater.
2) Arbetstillfällen och på sikt arbetsvillkor kommer att sättas under stor press för dem som idag har riktiga villkor och avtal på jobbet.
3) Seriösa företag som behandlar sina anställda väl och sluter bra avtal kommer att missgynnas och ibland konkurreras ut.
4) Rasismen riskerar att öka när löntagare från olika länder ställs mot varandra.

För Vänsterpartiet är det en huvuduppgift att bekämpa en sådan utveckling. Vi säger inte nej till en gemensam arbetsmarknad inom EU. Men vi säger nej till ett system där utländsk arbetskraft diskrimineras och där svenska löntagares rättigheter urholkas. Därför vill vi att EU-rätten, både dess fördrag och de direktiv som finns på området, ska ändras. Vi vill ha en tydlig v­ärdlandsprincip där man aldrig ska behöva arbeta till sämre villkor än de arbetstagare som finns i det land där man jobbar.
På så vis skyddas löntagarnas rättigheter. Seriösa företag gynnas och rasismen kommer att få svårare att få fäste. Med en sådan ordning blir inte en gemensam arbetsmarknad ett verktyg för att försämra för löntagare. Tvärtom underlättar rörligheten på arbetsmarknaden då för att arbetsvillkoren lyfts upp och förbättras i de EU-länder som idag släpar efter. Så ser ett solidariskt Europa ut.

Eva-Britt Svensson (V)
toppkandidat till EU-parlamentet

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *