Röstfiske? Debattinlägg

FLYKTING_431Så har det då hänt. Trätoparet Dahlström och Callhammar har äntligen hittat en fråga som de är eniga kring. Flyktingfrågan. Dahlström har gång på gång vid olika tillfällen upprepat att han har för avsikt att riva upp avtalet med migrationsverket. Och Callhammar, som oftast per automatik intar motsatt synpunkt gentemot Dahlström i vilken fråga det än må gälla är inte sen att haka på. Hennes insändare har en unken underton av islamofobi. Frågan uppstår naturligtvis. Vad är det som gör att man är så eniga i denna fråga? 2007 la Vänsterpartiet fram en motion i fullmäktige om att kommunen skulle skriva ett avtal med migrationsverket. Callhammar stödde motionen medans Dahlström pompöst deklarerade att han aldrig skulle skriva under. Något svar om varför kunde han inte ge på den tiden och en kort tid senare satt han där på bild på framsidan av Katrineholms-Kuriren med penna i vacker hand. Och varför Callhammar idag intar en motsatt åsikt kan man fråga sig?

   Vid flera tillfällen därefter har kommunstyrelsens ordförande deklarerat att han har för avsikt att riva upp avtalet. Ibland genom plumpa uttalanden som att flyktingar inte skall söka sig hit utan bosätta sig närmare sina hemländer, och nu senast om att resurser får inte bara gå till invandrare för då blir våra ”svenska” barn lidande. Vi skulle vilja fråga Dahlström hur han definierar begreppet ”svenska barn”. Vilka kriterier skall man uppnå? Räcker det att man är född i Sverige eller måste föräldragenerationer gå tillbaka i flera led eller hur menar han? Dylika uttalanden är man van att höra från representanter för främlingsfientliga partier.

Det vore naivt och verklighetsfrånvänd naturligtvis att blunda för de problem som vi har i samband med invandringen och som måste lösas. Problem med bostadssituationen, segregation, arbetslöshet, diskriminering och samhällsstrukturer som hindrar människor från att fullt ut få ta del av vårt gemensamma samhälle. Men därmed inte sagt att vi skall avstå från vår solidariska ståndpunkt att hjälpa människor. Från Vänsterpartiets sida har vi lagt fram ett förslag tillsammans med ett par före detta socialdemokrater om inrättandet av ett integrationsråd som skulle arbeta med just de här frågorna. Att identifiera och undanröja de hinder som idag finns som gör att människor med annan etniskt ursprung, än den som räknas som svensk, t.ex. har svårt att få anställning.
Att säga upp avtalet med migrationsverket löser inga problem. Anhöriginvandringen fortsätter oavsett och då är det ett annat tänk som måste till. Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige har naturligtvis rätt att bosätta sig i vilken kommun de vill. Den rättigheten gäller för oss och måste naturligtvis gälla för alla. Vi måste arbeta med att ändra attityder och förhållningssätt. Vi måste sluta tänka i termer av vi och de. Det gäller även oss som är en produkt av vår uppväxt och omgivning och som innebär att även vi får arbeta med våra förutfattade meningar. Vi måste visa att vi menar allvar med integrationsfrågan.

Folk frågar oss ibland om en del av våra politiker är rasister. Vi vill inte tro det. Oftast handlar det om okunskap och rädsla för det främmande men ibland är det tyvärr så illa att det handlar om ett valår och att man ger sig ut på röstfiske i bruna vatten.  I den här frågan är Dahlström och Callhammar lika bra kålsupare.

För Vänsterpartiet i Katrineholm
Tony Rosendahl Ordförande                     Lotta Back Gruppledare

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *