Rätten att välja kvalité

Debatt

Lotta Finstorp och Magnus Leivik (M) samt Håkan Tenelius (Vårdföretagarna) har i två inlägg kommenterat vår tidigare debattartikel om vinster och kvalitet i vården.

Kvalitet för oss är att ha en stabil vårdgivare som kan ställas till svars om något går fel. Enligt nyliberala argument för en privatiserad vård flyttas makt från politiken till medborgarna. Det låter fint, men privat vård är inte detsamma som att ge patienterna mer inflytande. Patientkraft och patientens delaktighet i sin egen vård är en viktig del i ett större sammanhang än om vården är privatiserad eller ej. Den svenska valfrihetsparadoxen är att när vi fritt tillåter alla bolagsformer så reglerar vi i- stället verksamhetsinnehållet. Konkurrensneutraliteten i ersättningssystemet till de olika bolagen kväver möjligheten till fri utformning.

Det är dags att avliva myten om att avregleringar och utförsäljningar i välfärden har gett oss valfrihet. Mångfalden bland utövare är större i länder där vinster regleras hårdare. Vad som behövs är ett system som förhindrar vinstläckaget, behåller valfriheten många medborgare uppskattar men inte innebär en stor övervakningsapparat.

Vad vi sett i Sverige sedan valet 2010 är ett raserat skyddsnät inom välfärden. I rasande takt har reformer skalat av lager efter lager av vad som tidigare byggts upp. Moderaterna hävdar att bättre vård är resultatet av alliansregeringens politik. Men köerna till specialistvården är långa trots kömiljarden – ett ersättningssystem som prioriterar kortare köer men riskerar att patienter med de största behoven inte får rätt vård hävdar bekymrade läkare.

Sjukvårdspersonal förverkligar sina idéer genom att starta eget, säger Tenelius. Problemet är att det är stora riskkapitalägda koncerner som blivit vinnare när välfärden privatiserats. Att bedriva välfärdsverksamhet med skattemedel är lukrativt. Rörelsemarginalerna är stora och riskerna små. Vänsterpartiets politik handlar inte om att förbjuda privata företag att bedriva skattefinansierad vård, utan om hur vi ska kunna reglera de företag landstingen anlitar. De skattemedel vi betalar för vård ska gå till vård. Att fördela vård med marknadsmekanismer fungerar dåligt. Vi ser möjligheterna i en ny bolagsform som medför att skatteläckaget försvinner och oseriösa aktörer med vinstmotiv som drivkraft kommer att lämna välfärden. Behovet av LOV försvinner därmed. Vår politik innebär en utveckling av välfärden, den utveckling som framtiden kräver. Vi anser att alla ska ha rätt till jämlik vård med god kvalitet oavsett var och av vem vården ges.

Patrik Renfors

Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman

Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1824841

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *