Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 5

Jämställdhet och feminism

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och därför är jämställdhetsfrågorna viktiga för oss.
Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt till sin beskärda del av den politiska makten och så vidare.

Kommunen skall vara ett föredöme som arbetsgivare. Diskriminering skall inte förekomma. Kvinnor arbetar lika mycket som männen men får inte samma betalt. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med samma arbetsuppgifter bort. De flesta som arbetar deltid idag är kvinnor. Man skall kunna leva på sin lön. Vi anser att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Den offentliga sektorn är kvinnornas största arbetsmarknad och därför är försvaret av den offentliga sektorn en av våra viktigaste frågor.

Vi vill att kommunen skapar obligatoriska kurser för killar i högstadiet som berör mansrollen i ett genusperspektiv med särskilt fokus på våld och sexuellt våld. Vi anser att det är hög tid att ansvaret för det sexuella våldet läggs på den potentiella förövaren istället för på potentiella offer. Vi vill komplettera denna obligatoriska kurs med en motsvarighet för unga tjejer som diskuterar kvinnorollen med särskilt fokus på användandet av så kallade feministiska självförsvarstekniker.

Vänsterpartiet vill:

  • Genomföra en lönekartläggning för att utjämna löneskillnader.
  • Ha en kommunal handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor.
  • Att feministiskt självförsvar ska ingå i undervisningen på högstadiet och som tillval i gymnasiet.
  • Att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra beslut som fattas i kommunen

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *