Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 6

Kollektivtrafik, infrastruktur och kommunikationer

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Den är dessutom miljövänligare än bilen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi vill arbeta för att hitta smidiga lösningar som stämmer överens med de behov som kommunens invånare har. Exempel på förbättringar kan t.ex. vara anropsstyrd kollektivtrafik, dagbiljett, ringlinje med mera.

Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt läge som en järnvägsknutpunkt och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till sig både människor och företag.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra grannlän och andra orter inom pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlingen och för tillgängligheten till sjukvården i länet.

Kommunen skall inte behöva stå för infrastrukturkostnader utanför kommunens gränser. Projekt som citybanan är en statlig angelägenhet och skall därmed bekostas av statliga medel.

Vänsterpartiet vill:

  • Förbättra kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare
  • Förbättra kollektivtrafiken mellan kommunen och grannkommuner, länet och grannlän

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *