31,3 vänstermiljoner till Katrineholm

ulla-bud2016_png__760×270_

Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen.

För Katrineholms del innebär det 31,3 välfärdsmiljoner som vi i kommunen kan fördela på kommunens verksamheter för att stärka den kommunala välfärden och göra extra satsningar på omsorgen och skolan och förstärka personaltätheten.

Det här är ett välkommet tillskott och en viktig satsning på den generella välfärden som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är med glädje man kan se framemot den kommande budgetprocessen i kommunen och arbetet med att fördela de extra resurser som Katrineholm nu får del av.

Här är andra viktiga framgångar för Vänsterpartiet i förhandlingarna

 • Bankskatt. Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att höja skatten för banker och andra företag inom finanssektorn från och med år 2017. Förslaget beräknas ge 1,4 miljarder i ökade skatteintäkter årligen.
 • Skattekonsulters skyldighet att informera myndigheter om skatteupplägg ska utredas.
 • Arbete mot bristyrkessituationen i välfärdssektorn
  En dialog inleds med SKL i syfte att inleda ett arbete för att komma till rätta med bristyrkessituationen i välfärdssektorn.
 • Kompetenskartläggning under asylprocessen i Arbetsförmedlingens regi ska komma igång redan under asylprocessen.
 • Konsekvenserna av hur kvinnors deltidsarbete påverkar kvinnors liv, möjligheter till egen försörjning och en god livsinkomst, ska utredas.
 • Mål för fattigdomsbekämpning- fram till 2030 ska inkomsttillväxten för de 40 procent som har lägst inkomst vara högre än det nationella genomsnittet.

Vårändringsbudgeten

 • Satsning på sfi och svenska som andraspråk på komvux
  Den satsning på höjd kvalitet inom sfi som påbörjades förra året utökas med ytterligare 40 mnkr under 2016.
 • Effektivare och rättvis validering och bedömning av utländsk utbildning.
  20 mnkr under 2016.
 • Språkundervisning för asylsökande på folkhögskolor
  Från och med hösten kommer även folkhögskolorna att kunna utbilda asylsökande i svenska. Vänsterpartiet är överens med regeringen om att avsätta 25 miljoner för detta under 2016.
 • Satsning på Kungälvsmodellen
  Kungälvsmodellen är en en långsiktig utbildningssatsning som riktar sig till skolelever för att motverkar framväxten av intolerans och rasistiska idéer. 10 mnkr satsas under 2016 för att sprida modellen.
 • Förstärkning till polisen som betonar områdespoliser och arbete mot hatbrott
  Vänsterpartiet poängterade före budgetförhandlingarna att polisen bl.a. behöver resurser för arbetet mot hatbrott och med områdespoliser. Dessa aspekter poängteras nu också i den polissatsning på 283 mnkr som görs i vårändringsbudgeten.

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *