Att inte bjuda SD på kalas…

Bild: Max Gustafson

Bild: Max Gustafson

Det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) anklagar idag på sin propagandasida flertalet av oppositionspartierna i Katrineholm för att vara odemokratiska och för att hindra SD från att ta del av information. SD skriver:

Katrineholms oppositionsråd, Ewa Callhammar, bjöd in ALLA oppositionspartier till en informationsträff på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter att V, MP och C protesterat mot att SD bjudits in drogs inbjudan tillbaka och Sverigedemokraternas förtroendevalda blev nekade inträde i dörren.

Detta är alltså dessa partiers idé om demokrati.

 

Bakgrunden till ”incidenten” är följande: i Katrineholm finns det tre politiska konstellationer:

  1. majoriteten (bestående av S och M).
  2. en valteknisk samverkan mellan alla demokratiska oppositionspartier (dvs C, L, MP, KD, V).
  3. och slutligen, så finns det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD).

Inom ramen för den valtekniska samverkan planerades ett studiebesök/en informationsträff med samhällsbyggnadsförvaltningen. Återigen: inom ramen för den valtekniska samverkan. Det var inte samhällsbyggnadsförvaltningen som arrangerade en informationsträff med alla partier – det var tvärtom vi inom den valtekniska samverkan som arrangerade ett möte med förvaltningen.

När oppositionsrådet skickade ut inbjudan till den informationsträffen, valde hon dock att bjuda även in det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD).

Såväl vi inom Vänsterpartiet som MP och C var efter valet, redan vid de allra första diskussionerna om att ingå en valteknisk samverkan, väldigt tydliga med att vi endast kan tänka oss en sådan samverkan, om inget öppet främlingsfientligt och rasistiskt parti skulle ingå.

Av denna anledning opponerade vi oss mot att det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) bjöds till det interna informationsmötet som hölls inom ramen för den valtekniska samverkan.

Det har ingenting att göra med att vi skulle vilja förhindra att vissa partier ska undanhållas information. När vi inom Vänsterpartiet ställer en fråga till en förvaltningsmyndighet, så förväntar vi oss att få samma information som t.ex. majoriteten skulle få. Precis samma information ska även ges till alla andra partier, oavsett om de är demokratiska eller odemokratiska, röda, gula, gröna, blåa eller bruna.

Nej, vad det egentligen handlar om är väldigt enkelt: om vi har planerat en intern informationsträff inom den valtekniska samverkan, så är den just inom den valtekniska samverkan. Personer och organisationer som inte ingår i den valtekniska samverkan står därför per definition utanför den.

Om det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) vill ha en informationsträff med samhällsbyggnadsförvaltningen, så är de helt oförhindrade att planera en sådan – och deras frågor ska och bör besvaras på precis samma sätt som våra frågor besvarades.

Om det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) skulle kalla till ett sådant internt möte, skulle jag som vänsterpartist då på allvar kunna kräva att få vara med? – Skulle jag ha rätt att gnälla att jag som utomstående ”undanhålls information” för att jag inte får sitta på deras interna informationsträffar? – Borde inte jag som Vänsterpartist faktiskt redan nu börja skrika ”Skandal!!!”, när jag inte blir bjuden till majoritetens interna möten med olika förvaltningar?

– Knappast. Men vad vet jag. SD anser ju som bekant att fri media är ett hot mot demokratin och ska stoppas, att målet är att alla andra partier ska försvinna, att vi som är födda utomlands ska fråntas yttrandefriheten. Så nog skiljer sig vår syn på demokratin enormt.

/Thomas Selig
Ordförande Vänsterpartiet Katrineholm

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *