64 Sökresultat

För termen "motion".
Motion. Avskaffa anställningsformen allmän visstid.

Motion. Avskaffa anställningsformen allmän visstid.

Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsgivare ska utnyttja möjligheten att kunna låta anställda gå utan tillsvidareanställning under...

Reservation: Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. KS/2015:516

Reservation: Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. KS/2015:516

Reservation: Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. KS/2015:516 På kommunstyrelsemötet yrkade jag att motionen skulle bifallas istället för att anses som besvarad med hänvisning till personalutskottets beslut och kommunledningsförvaltningens...

Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr

Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr

Det Gamla vattentornet på norr är ett av Katrineholms kommuns få kvarvarande byggnader från början av förra seklet. Den är dessutom ett landmärke som syns från långt håll och är ur ett kulturhistoriskt perspektiv väl...

Motion: Fasa ut FAS-3 0

Motion: Fasa ut FAS-3

Fullmäktigegruppen är flitig och lämnar in en mycket angelägen motion: FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på närmare 36 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i...

Motion: En väg in för kommunmedborgare 0

Motion: En väg in för kommunmedborgare

Kommungruppen har den 3 mars skickat följande motion till Kommumfullmäktige i syfte att underlätta myndighetskontakt för oss medborgare.  Kommunen ska sträva efter att ge en så bra service som möjligt till sina medborgare. Ett sätt...

Motion om läxhjälp i skolan 0

Motion om läxhjälp i skolan

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Katrineholm har lämnat in följande motion om läxhjälp i skolan. Till Katrineholms kommunfullmäktige-Motion om läxhjälp En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Läxhjälpen i Katrineholms skolor...

Motion om barnfattigdom 0

Motion om barnfattigdom

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige Barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna? Rädda barnens årliga barnfattigdomsrapport för 2012, visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13%,...

Motion från Katrineholm antogs av Vänsterpartiet sörmlands årskonferens 0

Motion från Katrineholm antogs av Vänsterpartiet sörmlands årskonferens

Vänsterpartiets årsmöte beslutade att Vänsterpartiet Sörmland skall verka för att avveckla landstingets samarbete med Vidarkliniken i Järna. Enligt Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program skall-” Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården möta högt ställda...

Motion om aktuella debatter 1

Motion om aktuella debatter

Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm, har tillsammans med gruppledarna för Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna undertecknat och lämnat in en motion till Katrineholms kommunfullmäktige som handlar om att ändra i fullmäktiges arbetsordning så...

Pressmeddelande: Motion om hemlösheten i Katrineholm 0

Pressmeddelande: Motion om hemlösheten i Katrineholm

Med anledning av Katrineholms Kurirens rapportering om hemlöshet i Katrineholms kommun har Vänsterpartiets fullmäktigegrupp valt att lyfta upp frågan till kommunfullmäktige genom följande motion. Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. I Katrineholms Kuriren den 10...