Kommunpolitiska programmet 2014-2018

Vänsterpartiets kommunpolitiska program för mandatperioden 2014-2018 berättar om de olika politikområden som vi tycker är viktiga att arbeta med. Dokumentet är ganska långt och därför har vi delat upp det i tretton olika delar. Du kan bläddra i dessa här nedan:

 1. Vi sätter välfärden först
 2. Barn, skola och ungdom
 3. Boende, Byggande och översiktsplan
 4. Integration
 5. Jämställdhet och feminism
 6. Kollektivtrafik, infrastruktur och kommunikationer
 7. Kommunen och medborgarna
 8. Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare
 9. Kultur och fritid
 10. Landsbygd
 11. Miljö
 12. Näringsliv och företagande
 13. Vård omsorg och folkhälsa